GBPUSD vertoont tekenen van slippen nu BoE extra marktondersteuning aankondigt

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)


De BoE heeft een verhoging van haar dagelijkse gilt-aankopen aangekondigd en zal maatregelen nemen om de rust te bewaren nu haar noodprogramma voor de aankoop van obligaties afloopt. De centrale bank greep in op de obligatiemarkt nadat de minibegroting van de regering een sell-off had ontketend, waardoor de Britse pensioensector werd bedreigd. De noodinterventie loopt af op vrijdag 14 oktober. De aanvullende maatregelen omvatten:

  1. De bank is bereid de omvang van haar dagelijkse veilingen te vergroten om de capaciteit voor de aankoop van gilt te waarborgen. Dienovereenkomstig zal de BoE elke ochtend om 9 uur de maximale veilingomvang bevestigen.
  2. Zij zal een Temporary Collateral Repo Facility (TECRF) lanceren. Deze structuur zal de liquiditeitsdruk helpen verlichten.
  3. De bank zal haar reguliere geïndexeerde langlopende repotransacties elke dinsdag gebruiken om de liquiditeit zo nodig verder te versoepelen.

GBPUSD begon in de afgelopen handelsdagen terug te trekken. Het dreigt nu terug te vallen in de zwakke zone tussen de onderste blauwe en rode banden. Bovendien begint de stochastics te rollen (blauwe pijl). Het momentum achter de bounce van de low van 26 september begint af te nemen

Referenties
https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/october/bank-of-england-announces-additional-measures-to-support-market-functioning

Afbeelding van Stefan Schweihofer van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.