GBP/USD Upbeat na UK CPI Inflatiecijfers

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

GBP/USD Analyse

De inflatie in het VK bereikte in oktober een hoogtepunt in 41 jaar, met een schokkende CPI-druk van 11,1% op jaarbasis. Daarna nam de inflatiedruk af en vandaag bleek dat de consumentenprijsindex in december verder daalde tot +10,5%.

Het is nu meer dan een jaar geleden dat de Bank of England haar verkrappingscyclus begon en na negen opeenvolgende verhogingen, die de rente tot 3,5% brachten, lijkt het erop dat de inflatie een deuk begint op te lopen. De CPI blijft echter ruim in de dubbele cijfers, terwijl de kernindex blijft steken op 6,3% op jaarbasis.

De BoE is vorige maand teruggevallen op een verhoging met 50 basispunten [1]en de nieuwe versoepeling van de nominale inflatie kan een versnelling voorkomen, maar is misschien niet genoeg om nog een terugval te veroorzaken.

De Amerikaanse Fed heeft intussen een duidelijk hawkish standpunt, maar de markten verwachten voor de komende vergadering een nieuwe vertraging van het verkrappingstempo en rekenen op een verhoging met 25 basispunten. De Amerikaanse centrale bank heeft zich niet tegen die verwachtingen verzet en als de functionarissen van plan zijn een grotere stap te zetten, hebben ze de komende dagen wat werk te doen als ze de markten niet willen verrassen.

De toespraken van de beleidsmakers zullen dan ook nauwlettend in de gaten worden gehouden nu de communicatiestop aan het eind van de week ingaat. Wij verwachten ook onder meer de detailhandelsverkopen uit de VS en het VK.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De hoop op een Fed-pivot werkt tegen de greenback en helpt GBP/USD het nieuwe jaar offensief te beginnen. Vandaag gaat het voorbij 1.2300 en plaatst het de high van december in zijn vizier (1.2447), maar stieren zullen waarschijnlijk nieuwe impulsen nodig hebben om 1.2667 aan te pakken.

Aan de andere kant bereikte de Relative Strength Index (RSI) de meest overbought niveaus in een maand en dit kan druk veroorzaken in de richting van de EMA200 (rond 1.2080). De downside lijkt echter goed beschermd, met een dikke dagelijkse Ichimoku Cloud en er zou een sterke katalysator nodig zijn om 1.1840 in twijfel te trekken.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 02 dec 2023 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/december-2022

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.