GBP/USD ondersteund in aanloop naar belangrijke gebeurtenissen; Tech Levels

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

GBP/USD Analyse

De markten hebben zich voorbereid op een matiging van het tempo van de renteverhogingen door de Amerikaanse Fed, die haar meest agressieve verkrappingscyclus in decennia doorvoert. De notulen van vorige week wezen op een dergelijke afzwakking, maar functionarissen benadrukten ook de noodzaak van meer verhogingen en de waarschijnlijkheid van een hoger eindtarief dan eerder werd verwacht. [1]

Voorzitter Powell houdt later vandaag een toespraak en de markten zullen op zoek gaan naar inzichten in de bedoelingen van de beleidsmakers. Dit komt slechts enkele dagen voordat de black-outperiode voor communicatie ingaat, in de aanloop naar het beleidsbesluit van half december.

Naast de heer Powell verwachten wij een reeks economische gegevens uit de VS, waaronder het voorlopige BBP voor het derde kwartaal vandaag, de inflatie van de consumptieprijzen morgen en het banenrapport op vrijdag. Die kunnen de volatiliteit aanwakkeren en het traject van GBP/USD bepalen.

De lagere verwachtingen rond de Fed hebben de greenback geschaad en hebben het Britse pond geholpen aan een sterk herstel vanaf de recorddiepte van september, op weg naar de beste maand in twee jaar. GBP/USD heeft vandaag steun en kan zijn opmars uitbreiden naar 1.2294-1.2300, maar wij zijn voorzichtig voor verdere stijgingen die de 1.2667 zouden kunnen uitdagen.

De twee maanden durende relatieve stijging wankelt echter op belangrijke technische niveaus, want GBP/USD heeft een negatieve week achter de rug met een afwijzing van de 200Day EMA. Daaronder is er ruimte voor een verdere daling, maar er is een sterke katalysator nodig voor bewegingen onder de 1.1700-1.1650-regio. Dit omvat de 38,2% Fibonacci van de 2022 high/low plunge, de EMA200 en de stijgende trendlijn vanaf de record low.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 29 nov 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20221102.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.