GBP/USD onder druk na kritiek van IMF op Brits begrotingspakket

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

UK Growth Plan Fallout

De Britse regering heeft afgelopen vrijdag haar groeiplan bekendgemaakt, dat onder meer voorziet in forse belastingverlagingen en verlagingen van het zegelrecht, in een poging de economie nieuw leven in te blazen [1]. Het fiscale pakket heeft echter kritiek gekregen en er bestaat bezorgdheid over de gevolgen ervan voor de Britse schuld.

Opmerkelijk is dat het plan, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, niet vergezeld ging van een beoordeling van het onafhankelijke Office for Budget Responsibility (OBR) van het effect ervan op de economie.

GBP/USD zat al in de put na de nieuwe buitensporige renteverhoging van de Fed en het hawkish commentaar, maar kromp deze maandag naar all-time lows, toen de markten negatief reageerden op de geplande belastingverlagingen in het VK.

De Bank of England reageerde op de ineenstorting van het pond met een verklaring dat zij "de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet volgt" en dat zij "niet zal aarzelen om de rente zo veel als nodig te wijzigen". [2]

Ik vond de interventie echter nogal zwak en vaag, terwijl de bank in wezen de begrotingsplannen van de regering goedkeurde en zich een oordeel voorbehield voor haar volgende vergadering, die nog meer dan een maand duurt.

Gisteren heeft het Internationaal Monetair Fonds zich over de kwestie gebogen, met moediger commentaar. Volgens de BBC verklaarde het IMF dat het "grote en ongerichte begrotingspakketten" niet aanbeveelt en voegde eraan toe dat deze niet in strijd mogen zijn met het monetaire beleid. Het riep de Britse regering ook op om deze maatregelen te heroverwegen. [3]

GBP/USD wist veel van de verliezen van maandag goed te maken, maar verwierp de 38,2% Fibonacci van de daling van september en staat vandaag opnieuw onder druk, in de nasleep van de verklaring van het IMF. Dit houdt de deur open voor nieuwe recordlows (1.0356), hoewel het technisch niet eenvoudig is om het pair te benaderen, gezien de buitenmaatse beweging die naar onbekend terrein heeft geleid. Hoe dan ook, zolang de Fed haar super hawkish standpunt handhaaft, is het moeilijk om een duurzame reactie te zien

Aan de andere kant zou een nieuwe pushback van het Britse pond richting 1.0884-1.0932 niet verrassend zijn, maar er zal een sterke katalysator nodig zijn voor verder herstel.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 28 sep 2022 https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-new-growth-plan-with-biggest-package-of-tax-cuts-in-generations

2

Opgehaald 28 sep 2022 https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/statement-from-the-governor-of-the-boe

3

Opgehaald 30 nov 2022 https://www.bbc.co.uk/news/business-63051702

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}