GBP/USD vermeed nieuwe 2022 dieptepunten, maar blijft in een onzekere positie

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

GBP/USD Analyse

Het pair komt van een verliezende week, waarin de risicomijding en de angst voor een wereldwijde vertraging aanhielden, maar wist ondanks de inzinking op vrijdag de dieptepunten van 2022 te vermijden. GBP/USD vond steun en probeert vandaag upbeat te zijn, nu de greenback moeilijkheden ondervindt

Hoewel we een herstel kunnen zien, lijkt het breken boven de EMA200 (1.2350), wat de neerwaartse bias zou kunnen pauzeren, een grote opgave, terwijl het gebied vanaf daar onvriendelijk oogt.

Bears blijven de controle houden en hebben de mogelijkheid om nieuwe lows te zetten en 1.1904 te testen, maar de volgende belangrijke support op 1.1681 lijkt in dit stadium ver weg.

Het verschil in monetair beleid is ongunstig voor het pair, omdat de Fed vasthoudt aan haar agressieve en vervroegde verkrappingscyclus, na vorige maand haar grootste renteverhoging in bijna dertig jaar te hebben doorgevoerd. De Bank of England heeft de rente vijf keer op rij verhoogd om de stijgende inflatie te bestrijden, maar de angst voor een recessie zou haar mogelijkheden om meer te doen kunnen beperken

Gouverneur Bailey sprak vorige week tijdens het ECB-forum niet van een agressievere verhoging met 50 basispunten, maar zei dat "er omstandigheden zullen zijn waarin we meer zullen moeten doen " [1]. Dr Swati Dhingra, de nieuwe beleidsmaker, klonk dovish tijdens haar optreden voor de Treasury Committee van het Britse parlement en sprak van een "zeer geleidelijke aanpak ". [2]

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Men moet ook rekening houden met het politieke landschap in het Oude Albion, dat mogelijk meer onzekerheid op de weg kan genereren. De Britse Eerste Minister overleefde de recente motie van wantrouwen, maar de Conservatieve partij verloor twee tussentijdse verkiezingen, terwijl de Schotse Eerste Minister een nieuw onafhankelijkheidsreferendum voorstelde. [3]

De aandelenmarkten in de VS zijn vandaag gesloten en op de economische kalender staan geen belangrijke berichten uit het VK.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 04 jul 2022 https://www.youtube.com/watch

2

Opgehaald 04 jul 2022 https://www.parliamentlive.tv/Event/Index/bd63d985-8321-4257-90b1-b7d7acaa75e2

3

Opgehaald 05 feb 2023 https://www.gov.scot/news/next-steps-in-independence-referendum-set-out/

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}