Sterke rendementen introduceren interessant scenario voor US30

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De reële rente op 10 jaar (boven) heeft een hoger dieptepunt gevolgd door een hogere piek. Deze prijsactie is een gedefinieerde uptrend, waarbij de groene trendlijn het momentum meet. De US30 (midden) heeft een reeks lagere toppen gevolgd door lagere dalen. De index bevindt zich dus in een neerwaartse trend, waarbij het momentum wordt gemeten door de rode trendlijn

De correlatiecoëfficiënt (onder) tussen de twee bedraagt -78%. Een van de redenen voor de negatieve relatie is de tijdswaarde van geld. Naarmate het reële risicovrije rendement steeg, volgde het vereiste rendement van de beleggers. Dit mechanisme heeft zwaar gewogen op de US30, aangezien zijn contante waarde in reactie daarop naar beneden is bijgesteld.


Bron: www.tradingview.com

Zoals vermeld in een vorig artikel is de wekelijkse RSI van de reële opbrengst echter overbought (blauwe rechthoek). Het langere tijdsbestek maakt het moeilijk om timingimplicaties te beoordelen, omdat de overboughtconditie in de loop van weken kan verdwijnen. De indicator zou dit schuim echter op een gegeven moment moeten normaliseren. Daarom zou de US30, gezien de TVM en de omgekeerde relatie, een bodem onder zich kunnen hebben.

Hoewel de rentefundamentals niet zijn veranderd, kan de activiteit op de obligatiemarkt op kortere termijn een normalisering van de rente op gang brengen. Als dat het geval is, beschouwen wij dit als een correctie in plaats van een trendbreuk, totdat het tegendeel is bewezen.

Een korter tijdsbestek zal hier inzicht geven en helpen met het potentiële timingaspect als dit scenario zich ontvouwt.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}