Zwakke start van winstseizoen weerspiegeld in koersontwikkeling SPX500

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)

Nu het Q2-winstseizoen officieel van start gaat, bekijken we twee daggrafieken van de SPX500. De linker toont de index die wegglijdt in zijn bearish gebied, tussen de onderste blauwe en rode banden. Bovendien is de stochastics omgedraaid terwijl het bearish momentum zich ontwikkelt. Als deze onder de 20 zakt en aanhoudt (blauwe pijl), komt de SPX500 onder druk te staan.

De grafiek rechts volgt een meer klassieke benadering. De SPX500 is uit een kleine symmetrische driehoek gebroken (turquoise convergerende lijnen). Kleinere patronen zijn over het algemeen continuerend van aard. D.w.z., de doorbraak zet een voortzetting van de vorige neerwaartse trend van de index in gang.

De winstcijfers zijn slecht begonnen, waarbij zowel MS als JPM de analistenverwachtingen niet hebben gehaald. Bovendien heeft JPM, als teken van verwachte zwakte, een voorziening van $1,1 miljard getroffen voor slechte leningen en de terugkoop van aandelen opgeschort. James Gorman, CEO van Morgan Stanley, zei dat de resultaten op het gebied van aandelen en vastrentende waarden de zwakke investmentbankingactiviteiten compenseren

De fragiele start kan een voorteken zijn voor de SPX500, wat duidt op de start van een winsttrend. Gezien de grafieken van de index verwachten deelnemers dat misschien ook wel

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.