Volledige gids voor Forex Backtesting

Door de opkomst van de digitale markt is de nadruk komen te liggen op technische vaardigheid. Handelaren in aandelen, CFD's, futures en forex doen er goed aan goed beslagen ten ijs te komen in een steeds dynamischer landschap

Door de vooruitgang in de informatietechnologie zijn vaardigheden zoals het gebruik van een handelsplatform en het in realtime oplossen van problemen met de internetconnectiviteit noodzakelijk geworden. Bovendien is het van nature nuttig om handelsideeën te kunnen testen voor toepassing op de live markt. Een van de manieren om dit te doen is door het backtesten van handelsstrategieën

Wat is Backtesting?

Backtesting is het toepassen van een trading systeem of strategie op een historische data set. Na afloop van de studie krijgt de trader een idee van de prestaties van de strategie of het systeem in het verleden. De resultaten van backtesting worden vervolgens gebruikt om de in- en uitstappunten van een strategie te onderzoeken en om de risicobeheerparameters te optimaliseren

In de moderne forexhandel is technische analyse de methode bij uitstek voor actieve traders. Terwijl FX-beleggers op de lange termijn kunnen vertrouwen op fundamentele factoren om brede trends in bepaalde valutaparen op te vangen, wenden swing-, dag- en intradayhandelaren zich tot technische indicatoren om prijsactie in een beheersbare context te plaatsen. Eén manier waarop beide benaderingen geldig of ongeldig worden bevonden is door backtesting van de strategie.

Om een forex trading strategie te backtesten zijn twee dingen nodig: een historische dataset en een strategie. Wanneer de studie is afgerond, kan het optimalisatieproces beginnen

Historische gegevens

Historische datasets zijn gedetailleerde verslagen van prijsacties die vroeger plaatsvonden gedurende bepaalde periodes. Voor de forexmarkt zijn ze samengesteld uit wisselkoersschommelingen uit het verleden. Historische gegevens kunnen in elke vorm worden weergegeven, van prijsveranderingen in een Excel-spreadsheet tot een lijn-, staaf- of candlestickgrafiek.

Het verkrijgen van historische marktgegevens is een eerste stap in het uitvoeren van een backtesting project. Om dit te doen, moet men een instrument en een tijdsperiode selecteren om te bestuderen. Van daaruit kunnen de gegevens worden gesorteerd in een gewenste periodiciteit, met name maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse en intradagelijkse tijdframes.

Handelsstrategie

Vooraleer met backtesting kan worden begonnen, moet een trading strategie worden ontwikkeld. Een tradingstrategie is een op regels gebaseerde structuur die het betreden en verlaten van de markt en het genomen risico regelt. Voor backtesting-doeleinden zijn twee van deze elementen essentieel

  • Markttoegang: Market entry is het prijspunt waar men een nieuwe long of short positie opent in de live markt. In de forexhandel wordt de markttoegang gerealiseerd door het kopen of verkopen van een valutapaar
  • Market Exit: Market exit is het punt waarop een open positie wordt gesloten. Om een markt te verlaten, plaatst men een compenserend order om een openstaande long (verkoop) of short (koop) positie te sluiten. Dit kan worden gedaan door het implementeren van take profit of stop loss orders.

Zonder regels voor het betreden en verlaten van de markt, is het onmogelijk om te backtesten. Hoewel de trading ideeën historisch gezien irrelevant kunnen blijken, vormen ze de basis voor de studie en kunnen ze worden gebruikt om een effectievere forex trading strategie op te bouwen.

Strategie Optimalisatie

Position sizing en risk vs reward scenario's zijn sleutelelementen van elke effectieve trading strategie. En hoewel ze niet essentieel zijn voor een backtestingstudie, zijn ze integrale onderdelen van elke strategische optimalisatie.

Optimalisatie is het proces waarbij gegevens uit het verleden worden gebruikt om te kwantificeren hoe de marktomstandigheden de prestatie van een strategie hebben beïnvloed. Dit wordt gedaan door de in- en uitstappunten van de markt te onderzoeken om te zien of er een efficiëntere manier is om risicokapitaal toe te passen. Veel voorkomende manieren om een strategie te optimaliseren zijn het scheeftrekken van risico/rendementsverhoudingen en het aanpassen van de omvang van posities.

Backtesting gereedschap

Een van de beste dingen van de moderne markt is dat de gemiddelde retail trader een overvloed aan backtesting opties heeft. Abonnementen en gratis forex historische datasets zijn gemakkelijk beschikbaar, net als verschillende backtesting tools. Met deze middelen kan elke trader een statistisch overzicht ontwikkelen van de prestaties van een strategie in het verleden.

Forex Backtesting Software

Een van de meest gebruikte hulpmiddelen om een backtesting studie op te bouwen is de geautomatiseerde strategie tester. Dit zijn softwareprogramma's op maat gemaakt om historische marktdatasets te doorzoeken. Typisch, wordt de gespecialiseerde backtesting software gekocht van derde-partij leveranciers

In sommige gevallen heeft het forex trading platform zelf een strategie tester ingebouwd in zijn functionaliteit. Ninjatrader heeft bijvoorbeeld een strategy optimiser functie die het mogelijk maakt om historische prijsactie te backtesten met betrekking tot vooraf gedefinieerde entry en exit regels. Ook expert advisors kunnen in Metatrader 4 of Metatrader 5 via de strategie tester functie worden gebacktest

Handmatig backtesten

Een bijzonder nuttig instrument voor backtesting is natuurlijk het potlood. Vele grote trading systemen zijn met de hand getest. Als de diensten van een programmeur of geautomatiseerde software niet beschikbaar zijn, dan is er niets mis met een blocnote en potlood

Forex Backtesting Voorbeeld

Om het proces van backtesting in de valutamarkt volledig te illustreren, laten we eens kijken naar een voorbeeld uit de echte wereld. Veronderstel dat Erin, de EUR/USD trader, een intraday 10/20 periode eenvoudig voortschrijdend gemiddelde crossover strategie wil testen. Vooraleer te beginnen, moet Erin het volgende definiëren:

  1. Duur van het onderzoek
  2. Periodiciteit of verhoging
  3. Punt van toetreding tot de markt
  4. Punt van marktuittreding

Erin besluit om te kijken hoe de voortschrijdend gemiddelde cross-over strategie presteert over het afgelopen jaar. Een periodiciteit van 30 minuten wordt gekozen. Wanneer de 10-periodes SMA boven de 20-periodes komt, wordt een long positie geopend; wanneer de 10-periodes SMA terug onder de 20-periodes SMA komt, wordt de long positie gesloten en een nieuwe short positie geopend.

Wanneer deze studie voltooid is, zal Erin een uitgebreide set van 12-maandelijkse koop- en verkoopmetriek hebben voor de EUR/USD op het 30-minuten tijdframe. Indien het track record aanvaardbaar is, kan een deel van of de volledige SMA-strategie worden opgenomen in Erin's trading plan.

Voordelen van Backtesting

Backtesting van strategieën is een courante praktijk bij zowel professionele als beginnende traders. Het heeft verschillende belangrijke voordelen voor wie een voorsprong op de markt nastreeft. Drie van de grootste zijn het creëren van een statistisch track record, het bevorderen van het vertrouwen van de handelaar en systeemtoepassingen.

1. Statistisch track record

Backtesting van een historische dataset is een snelle, betaalbare manier om de prestatie van een strategie te verifiëren. Winsten en verliezen worden snel geïdentificeerd, waardoor een statistisch track record ontstaat. Het winstpercentage van een strategie, evenals de verwachte periodieke winst en verlies zijn allemaal direct beschikbaar. Het eindproduct is een gedetailleerd, empirisch gekwantificeerd overzicht van de prestaties in het verleden.

Geavanceerde metingen zoals winst/verlies per transactie, opeenvolgende winnaars/verliezers, maximale drawdown van de handelsrekening, rendement op eigen vermogen en tijd om te herstellen kunnen ook in een studie worden opgenomen. Deze waarden werpen een licht op hoe een strategie of systeem in de loop van de tijd heeft gepresteerd in een verscheidenheid van marktomstandigheden

2. Vertrouwen

Het grootste voordeel van strategische backtesting is wellicht de psychologische component. Door de doeltreffendheid van een methodologie na verloop van tijd te observeren, kan men zich op zijn gemak voelen bij de potentiële resultaten van de toepassing ervan op live trading. Met dit perspectief is het exponentieel gemakkelijker om beslissend te zijn in de real-time markt.

Stel bijvoorbeeld dat Handelaar A een Bollinger BandBollinger Band breakout strategie volledig backtested. De resultaten waren uitzonderlijk en genereerden gestage winsten en een stevig winstpercentage. Het spreekt voor zich dat Handelaar A genoeg vertrouwen zal hebben in de strategie om ze consequent en zonder aarzelen toe te passen in de live markt.

3. Systemische Toepassingen

Backtesting studies zijn specifiek nuttig bij het bouwen van systemen. Een handelssysteem is een geheel van regels die het betreden en verlaten van de markt en de toegepaste hefboom regelen. Systemen kunnen discretionair of geautomatiseerd zijn en op elke markt of timeframe worden toegepast

De voortschrijdende technologie heeft de handel met gesofisticeerde systemen naar de retailmassa gebracht. In feite zijn algoritmesystemen nu wijdverspreid in de markt, met meer dan 40% van de FX-handelaren die algo's gebruiken in 2020.[1] Dienovereenkomstig is een statistisch track record de barometer bij uitstek om te bepalen of een black box, signaalaanbieder of hoogfrequent systeem levensvatbaar is

Nadelen van Backtesting

Zoals met alles in de financiële markten, heeft backtesting met historische gegevens een paar nadelen die de moeite waard zijn om op te merken. Bovenaan de lijst staan bevestigingsbias, gebrekkige gegevens en inconsistente uitvoering van transacties.

1. Onbetrouwbare gegevens

Het is belangrijk te onthouden dat de forex een over-the-counter (OTC) markt is. Liquiditeitsverschaffers en brokers doen zaken tegen unieke prijzen, hoewel de verschillen gering zijn. Dit kan leiden tot een discrepantie in historische gegevens, wat de resultaten van backtesting kan vertekenen.

2. Bevestigingsbias

Bij het bestuderen van gebeurtenissen uit het verleden zijn mensen geneigd het slachtoffer te worden van een valkuil: confirmation bias. Bevestigingsbias kan elke backtestingstudie ondermijnen, waardoor de resultaten onnauwkeurig en misleidend worden.

Volgens het Cambridge woordenboek is confirmation bias "het feit dat mensen eerder informatie zullen aanvaarden of opmerken als deze lijkt te ondersteunen wat ze reeds geloven of verwachten"[2] Dit is vooral relevant voor backtesting, aangezien handelaars vaak onbewust gegevens backfitten of studieparameters aanpassen om positieve uitkomsten te creëren. In dit geval is het statistische track record misleidend en geeft het niet de werkelijke prestatie van een strategie of systeem weer

3. Uitvoering

Zoals iedereen met aanzienlijke trading ervaring zal beamen, is handelen op de live markt veel anders dan het toepassen van parameters op forex data sets uit het verleden. Een veelheid van factoren speelt een rol, met name bid/ask spreads en slippage.

Slippage is het verschil tussen de gewenste prijs van een order en de prijs waartegen de order daadwerkelijk op de markt werd uitgevoerd. Backtesting kan geen rekening houden met deze variabele, dus de waarden voor markttoegang en marktuittreding kunnen onnauwkeurig zijn. Bovendien variëren de bid/ask spreads aanzienlijk naarmate de marktomstandigheden zich ontwikkelen in termen van liquiditeit en volatiliteit.

Samen kunnen bid/ask spread en slippage variantie de resultaten van backtesting aanzienlijk beïnvloeden

Forward Vs Backtesting

Backtesting is slechts één type van marktanalyse. Velen zien het als een goed startpunt, een basis voor toekomstige projecten om systemen en strategieën te bouwen. Anderen geven er de voorkeur aan het huidige marktgedrag te bestuderen en op basis daarvan een strategie uit te stippelen.

Wat is Forward Testing?

Forward testing is het toepassen van de parameters van een strategie op evoluerende prijsactie. Forward testing, ook bekend als paper trading, houdt in dat een systeem of strategie consequent wordt toegepast op de live markten. Dergelijke projecten kunnen worden uitgevoerd met behulp van een handelssimulator gekoppeld aan een demo-rekening. Er zijn veel producten die ontworpen zijn voor forward testing, zoals de paper trading functie op Tradingview.

Een uitgebreide analyse maken

Forward en backtesting worden vaak gecombineerd om een uitgebreide strategische analyse te creëren. Om dit te doen, kiezen traders een periode om te backtesten en vervolgens forward testen in de live markt. Zodra een adequate forward test sample set is gecreëerd, worden de resultaten vergeleken met de backtesting studie

De doeltreffendheid van de strategie wordt dan beoordeeld door een variantie te observeren tussen de forward en back data sets. Indien de resultaten divergeren, weerspiegelt het systeem een willekeurige prestatie; indien zij complementair zijn, zijn de parameters van het systeem geldig.

Samenvatting

Backtesting is het toepassen van een systeem of strategie op historische prijsdata. Door dit te doen wordt een statistisch track record gecreëerd dat de vroegere prestatie van de methodologie weergeeft. Dergelijke studies bevorderen het vertrouwen van de trader en zijn nuttige hulpmiddelen bij het bouwen van systemen. Backtesting heeft echter verschillende valkuilen, waaronder gebrekkige datasets, vooringenomenheid en het houdt geen rekening met variabele orderuitvoering.

Uiteindelijk is backtesting een goede plaats om te beginnen met het analyseren van een strategie of systeem. Hoewel zeker niet perfect, kan de discipline waardevol zijn bij het opsporen van zwakke en sterke punten en het verbeteren van een bestaande methodologie.

FXCM Research Team

FXCM Research Team bestaat uit een aantal van FXCM's Markt en Product Specialisten.

Artikelen gepubliceerd door FXCM Research Team hebben over het algemeen een groot aantal medewerkers en zijn gericht op het verstrekken van algemene educatieve en informatieve inhoud over marktnieuws en producten.

Referenties

1

Opgehaald 16 aug 2022 https://www.reuters.com/business/banks-tighten-grip-fx-market-algo-trading-rises-survey-2021-07-08/

2

Opgehaald 06 okt 2022 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/confirmation-bias

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}