Fed’s favoriete maatstaf voor inflatie vertoont tekenen van matiging

De door de Fed geprefereerde maatstaf voor de inflatie, de core PCE, was lager dan verwacht en kwam uit op 5% op jaarbasis en 0,2% op maandbasis. Vorige maand waren de cijfers 5,2% op jaarbasis en 0,5% op maandbasis. Dit volgt op een daling van de [10-jaars reële rente na de lezing van Fed-voorzitter Powell in het Brookings Institution] (https://www.fxcm.com/markets/insights/real-rate-gaps-down-following-powell-brookings-delivery/)

De markt verwacht dat de huidige renteverhogingscyclus zijn hoogtepunt bereikt, nu het risk-on sentiment sinds begin oktober overheerst. Dit is niet verwonderlijk gezien de toekomstgerichte aard van de markten.

De gegevens moeten echter een lagere trend vertonen. In dit verband houden wij de mediane CPI in het oog, die misschien aan het overlopen is, maar er zijn meer datapunten nodig. De Fed is bezorgd dat de inflatie zich verschanst en wil de inflatie graag terugdringen. Elke teleurstelling op dit front zal kapitaal terug doen keren naar de dollar in een vlucht naar veiligheid.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}