Fed blijft agressief om loonspiraal te beheersen

De inflatie neemt af, maar de Fed blijft een agressief beleid voeren. Wij schrijven dit toe aan de krappe arbeidsmarkt

Tijdens het Jackson Hole symposium in augustus zei Fed-voorzitter Powell dat de "arbeidsmarkt bijzonder sterk is, maar duidelijk uit balans, met een vraag naar werknemers die het aanbod van beschikbare werknemers aanzienlijk overtreft." Sindsdien is de vraag versterkt en de participatiegraad afgenomen.

Het laatste gemiddelde uurloon m/m verraste opwaarts en kwam uit op 0,6%, meer dan de consensus van 0,3% en meer dan het vorige cijfer van 0,5%

Dit is zorgwekkend, want een uit de hand gelopen loonspiraal is moeilijk te beheersen. Daarom moet de Fed krachtdadig blijven en ervoor zorgen dat deze spiraal zich niet voordoet. [Daarbij is het echter meer dan waarschijnlijk dat er een hardere recessie volgt. (https://www.fxcm.com/markets/insights/risk-markets-think-that-the-fed-is-wrong/)

De implicaties hiervan zijn dat de Fed op een gegeven moment zal moeten draaien, en snel ook. De futuresmarkt rekent nu al op een verlaging met ongeveer 50 bps voor het tweede halfjaar van 2023

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.