Verhoging Fed-rente draagt bij tot tegenwind

Inleiding

De Fed is gisteren aan haar renteverhoging begonnen door de fed funds rate met 25bps te verhogen. Bovendien voorspelden zij nog eens zes renteverhogingen voor 2022. De dot plot bevestigt de agressieve verwachtingen van stijgingen:


Bron:Samenvatting van de economische prognoses - 16 maart 2022

De mediane prognoses tot 2024 zijn als volgt:
- 2022 - 1.9%
- 2023/2024 - 2,9% (piek)
- Op langere termijn - Matiging

Een argument is dat de Fed achter de feiten aanloopt en heeft bijgedragen tot het hoge inflatiecijfer van 7,9%. Gezien de geopolitieke bezorgdheid kan een verhoging met 50 basispunten echter hebben bijgedragen tot de huidige onzekerheid, waarbij de Fed is uitgekomen op 25 basispunten. Wij merken op dat James Bullard, voorzitter van de St Louis Fed, tegenstemde en een verhoging met 50bps wenste. In de verklaring stond ook dat het "[c]ommittee expects to begin reducing its holdings of Treasury securities and agency debt and agency mortgage-backed securities at a coming meeting" (policy statement). Deze vermindering van de liquiditeit kan in mei beginnen en wordt beschouwd als een verdere bijdrage tot een strakker beleid.

Lager BBP maar hogere inflatieverwachting

De Fed heeft haar BBP-groeiprognose voor 2022 aanzienlijk naar beneden bijgesteld sinds zij haar laatste prognoses in december bekendmaakte. De verandering van het reële bbp komt dit jaar uit op 2,8% in plaats van de eerdere 4%. De prognoses voor 2023 en 2024 blijven ongewijzigd

In de verklaring van het FOMC wordt de menselijke en economische tol erkend die de Russische invasie in Oekraïne heeft geëist. Er staat: "De invasie van Oekraïne door Rusland veroorzaakt enorme menselijke en economische ontberingen. De gevolgen voor de Amerikaanse economie zijn hoogst onzeker, maar op de korte termijn zullen de invasie en de daarmee samenhangende gebeurtenissen waarschijnlijk extra opwaartse druk op de inflatie uitoefenen en wegen op de economische activiteit" (beleidsverklaring)

Veelzeggend is dat de kerninflatie van de consumptieprijzen voor 2022 hoger is bijgesteld en uitkomt op 4,1% (de prognose van december was 2,7%). De Fed heeft ook de cijfers voor 2023 en 2024 gewijzigd in respectievelijk 2,6% (2,3%) en 2,3% (2,1%).

Vereist rendement van beleggers is in beweging

Gezien de tijdwaarde van geld die inherent is aan de financiële markten, zijn de renteverhoging en de bijbehorende geopolitieke risicopremie momenteel aan verandering onderhevig. Daarom is de vereiste rendementsgraad (r) voor beleggers waarschijnlijk gestegen. Gezien het agressieve karakter van het renteverhogingsprogramma van de Fed is de kans bovendien groot dat r nog verder zal stijgen. Deze versterking zal waarschijnlijk de tegenwind versterken die tegen de contante waarde van risicovolle effecten werkt.

De afvlakkende yieldcurve

Hieronder ziet u de 10-2 rentecurve. De stijging met 25bps heeft hem dichter bij inversie gebracht. De huidige spread daartussen bedraagt slechts 22bps. Er wordt rekening gehouden met hogere rentes op de korte termijn, maar de langere termijn baart zorgen. Marktdeelnemers rouleren geen kapitaal uit obligaties in een tempo dat de curve steiler zal maken. Dit gebrek aan actie suggereert dat het rendement zoals hierboven beschreven alleen aantrekkelijk kan zijn bij lagere risicomarktprijzen. Als dusdanig zijn beleggers tevreden om hun vastrentende longs aan te houden. De huidige verwachtingen en vooruitzichten voor de langere termijn zijn m.a.w. niet optimistisch


Bron: www.tradingview.com

Conclusie

De Fed was in haar berichtgeving hawkish, wat waarschijnlijk zal zorgen voor druk op de huidige waarden als r zich aanpast. Het kan echter de greenback ondersteunen, vooral als toekomstige bijeenkomsten meer hawkishness en verdere opwaartse herzieningen opleveren

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.