Fed-functionarissen keren zich tegen verhaal over beleidsomslag

Commentaren van Fed-functionarissen

Er waren gisteren enkele opmerkelijke commentaren van Fed-functionarissen:
1. Chicago, Fed-voorzitter Charles Evans wil 50 bps in september en 25 bps tot Q2 2023.
2. Mary Daly, voorzitter van de Fed in San Francisco, zei dat "we vastberaden zijn" om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2%.
3. Loretta Mester, voorzitter van de Fed in Cleveland, zei dat de centrale bank enkele maanden bewijs nodig heeft dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt voordat de cyclus van renteverhogingen wordt beëindigd.

Deze opmerkingen komen nadat ons vorig artikel iets soortgelijks suggereerde.

Amerikaanse 10-jaars schatkist


Bron: www.tradinglive.com

De US10Y is teruggevallen na het bereiken van het hoogste punt in de cyclus op 14 juni van 3,49%. Het patroon van het instrument kan echter een voortzettingsvlag zijn, die hogere rendementen suggereert. Daartoe letten wij op vier specifieke ontwikkelingen:
1. Een bullish cross van de trendvolgende EMA's (bovenste blauwe ellips).
2. De stijgende stochastics kruisen positief en houden stand (onderste blauwe ellips).
3. De RSI komt boven de 50 (rode pijl), wat de bullish kant van de oscillator weergeeft.
4. De stochastics bereiken niveaus van 80 en handhaven deze niveaus (blauwe pijl).

Aanpassing risicopremie

Als deze vier voorwaarden zich voordoen, betekent dit dat de risicopremie naar boven wordt bijgesteld. Deze aanpassing zal de huidige waarden echter onder druk zetten en de risicomarkten zullen waarschijnlijk neerwaarts bijstellen. Wij blijven dus opletten

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.