Commentaren Fed Gov Waller ondersteunen rente; 10-jaars breekt uit continuatiepatroon


De Amerikaanse 10-jaars Treasury is de afgelopen twee weken teruggevallen van een hoogtepunt van 3,2% naar een huidige yield van 2,82%. Dit kan echter een dip zijn in de uptrend. In een vorig artikel, merkten wij op dat de wekelijkse tijdsframe een correctie nodig had van een overbought conditie. Deze normalisatie is nu gebeurd.

Gisteren hield Christopher Waller, gouverneur van de Federal Reserve, een toespraak getiteld "The Economic Outlook and Some Thoughts on a Soft Landing" aan het Institute for Monetary and Financial Stability in Frankfurt. Daarin hield hij vol dat hij voorstander is van "een beleidsrente op een niveau boven het neutrale, zodat deze de vraag naar producten en arbeid vermindert, meer in overeenstemming brengt met het aanbod en zo de inflatie helpt beteugelen". Daartoe neemt hij geen verhogingen met 50 basispunten van de tafel totdat de Fed dichter bij haar doelstelling van 2% is.

De US 10-yr lijkt nu een dalende wig te hebben voltooid, wat een bullish voortzettingspatroon is. Daartoe is de stochastics opwaarts bewogen nu het momentum toeneemt (zwarte ellips). Een positieve kruising van de EMA's is echter nodig om dit te bevestigen (rode ellips)

Als de stochastics richting 80 bewegen en daar blijven (blauwe pijl), dan is de volgende etappe van de uptrend aan de gang en zal de rente stijgen. De correlatiecoëfficiënt van de treasury note met FXCM's USDOLLAR mandje is 0.6 (rode pijl). Daarom zal elke stijging van de rente waarschijnlijk de greenback ondersteunen.

Referenties:
www.marketwatch.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.