Alles wat u moet weten over margehandel

Alles wat u moet weten over margehandel

Margehandel is een populaire methode die door handelaren over de hele wereld wordt gebruikt. Het kan aantrekkelijke mogelijkheden bieden, maar zoals bij elke vorm van handel zijn er geen garanties en moet er rekening worden gehouden met het risiconiveau voordat een beslissing wordt genomen.

Handelen met marge betekent het gebruik van een hefboom, die de winsten of verliezen kan vergroten, afhankelijk van de bewegingen van de markten. Als u overweegt een margin trading account te openen, moet u goed begrijpen wat het is, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

Alleen dan kunt u met kennis van zaken beslissen of margin trading iets voor u is, dus kom meer te weten in de gedetailleerde gids van FXCM.

Met margin trading kunt u grotere bedragen investeren dan het beschikbare vermogen op uw rekening. Het houdt in dat u leent van uw broker om uw koopkracht te vergroten in een poging uw potentiële winsten te vergroten.

Het geld dat u leent is gedekt door de activa waarin u belegt, en er wordt rente in rekening gebracht. Dat betekent dat u uw makelaar meer terugbetaalt dan het bedrag dat u in eerste instantie hebt geleend. Dit gebeurt meestal wanneer de activa waarin u investeert worden verkocht.

Als u afweegt of u met margehandel wilt beginnen, moet u vertrouwd raken met enkele van deze belangrijke termen:

Minimale marge

Dit verwijst naar de hoeveelheid geld die u op uw margin-handelsrekening moet storten voordat u kunt beginnen met het uitvoeren van transacties. Sommige brokers vragen een grotere minimummarge dan andere.

Initiële marge

Het deel van de aankoopprijs dat u met uw eigen middelen vastlegt. Regelgeving op verschillende locaties zal bepalen hoeveel u kunt lenen en, net als bij de minimale marge, kan de limiet verschillen per makelaar.

Onderhoudsmarge

Dit verwijst naar het percentage van het kapitaal op uw rekening dat van u is wanneer u met marge handelt. Een typische onderhoudsmarge ligt tussen 25-40%, wat ervoor zorgt dat uw schulden niet te hoog oplopen.

Hoe werkt margehandel?

Om met marge te handelen, moet u een bepaald percentage van de aankoopwaarde investeren. De rest wordt gedekt door het kapitaal dat u van uw makelaar hebt geleend en die verhouding wordt leverage genoemd. Dus, als de hefboomverhouding 10:1 is, betekent dit dat u 10% van de totale orderwaarde moet inleggen met uw eigen middelen.

De hefboom die u wordt aangeboden kan veranderen afhankelijk van uw effectenmakelaar en het instrument waarin u handelt. FXCM biedt bijvoorbeeld 30:1 op belangrijke valutaparen, 20:1 op goud en belangrijke indices en 5:1 op individuele aandelen. Om verder uit te leggen hoe margin trading werkt, hebben we hieronder een illustratief voorbeeld opgenomen.

Hoe handelen met marge berekenen

 • Stel dat u 10 aandelen in Bedrijf X wilt kopen tegen £500 per stuk.
 • De hefboom is 5:1, dus u legt £1.000 vast en uw makelaar zorgt voor de resterende £4.000.
 • Als de aandelenkoers van dat bedrijf stijgt tot £525, maakt u £250 winst.
 • Dat is een rendement op uw investering van 25%, ook al is de koers slechts 5% gestegen.
  De keerzijde van handelen met marge is natuurlijk dat uw verliezen ook kunnen worden vergroot:
 • Als de koers van het bedrijf daalt tot £475 verliest u £250.
 • Dit komt allemaal uit het vermogen op uw rekening.
 • In dit geval verliest u dus 25% van uw beschikbare kapitaal, ook al is de koers van het aandeel slechts met 5% gedaald.

Wat is een margin call?

Een margin call doet zich voor wanneer het vermogen op uw rekening te laag wordt om aan de onderhoudsmarge te kunnen voldoen. Dit kan gebeuren als de waarde van de activa waarin u hebt belegd ver genoeg daalt, waardoor uw verliezen groter worden en uw vermogen wordt aangetast. Uw effectenmakelaar zal dan eisen dat u voldoende kapitaal stort om aan de onderhoudsmarge te voldoen.

Handelen met marge: Waarvoor kunt u het gebruiken?

U kunt margin trading gebruiken voor een breed scala aan markten. Voorbeelden zijn:

 • Forex: Het kopen en verkopen van valuta. Ook wel vreemde valuta of FX genoemd.
 • Aandelen: Het kopen van een aandeel in een bedrijf, zoals in het bovenstaande voorbeeld. Een andere mogelijkheid is het speculeren op toekomstige aandelenkoersen met behulp van derivaten.
 • Indices: Speculeren op de toekomstige prestaties van een groep activa binnen een specifieke beurs.
 • Grondstoffen: Handel op basis van de prijs van fysieke activa zoals metalen, energie en vee.

Wat zijn de voordelen van margin trading?

Er zijn veel voordelen aan handelen met marge. Bijvoorbeeld:

 • Verhoogde koopkracht: Door een margin trading account te openen kunt u meer investeren dan waartoe u beperkt bent wanneer u alleen uw eigen kapitaal gebruikt.
 • Meer winst: Die verhoogde koopkracht betekent dat als uw transactie succesvol blijkt, u een grotere winst kunt maken dan wanneer u alleen uw eigen kapitaal investeert.
 • Flexibele terugbetaling: Doorgaans hoeft u de fondsen alleen aan uw makelaar terug te betalen wanneer u het actief verkoopt. Dus, in tegenstelling tot andere leningen, zijn er geen terugbetalingsschema's waaraan u moet voldoen.
 • Diversificatie: Margehandel kan uw mogelijkheden om in verschillende markten te beleggen vergroten dankzij de grotere koopkracht waarover u beschikt.

Is margin trading veilig? Wat zijn de potentiële risico's?

Zoals bij elke vorm van handel zijn er bij margin trading geen garanties en zijn er risico's aan verbonden:

 • Meervoudige verliezen: Als de waarde van een actief sterk daalt, kunt u het vermogen verliezen dat u in eerste instantie hebt geïnvesteerd, terwijl u nog steeds het van uw makelaar geleende kapitaal moet terugbetalen.
 • In rekening gebrachte rente: Uw makelaar brengt rente in rekening op het kapitaal dat hij u leent, wat betekent dat u uiteindelijk meer moet terugbetalen dan u in eerste instantie hebt geleend. Dit is een minder groot probleem als uw transactie succesvol is, omdat de rente gewoon een beetje van uw winstmarge afgaat. Maar als de markten zich tegen u keren, worden uw verliezen groter.
 • Margin calls: Deze kunnen uw verliezen ook vergroten omdat u dan meer kapitaal op uw rekening moet storten om aan de door uw broker vastgestelde onderhoudsmarge te voldoen.
 • Potentiële liquidatie: Als u geen gehoor geeft aan een margin call, kan uw broker de activa die u op marge heeft verhandeld liquideren en u met aanzienlijke verliezen opzadelen.

Wat is het verschil tussen margehandel en futures?

Met margin trading kunt u in futures handelen. Dit zijn financiële contracten waarbij een koper en een verkoper overeenkomen een goed te verhandelen tegen een vaste prijs op een vooraf overeengekomen datum. Futures-contracten kunnen rechtstreeks worden gekocht en verkocht, of ze kunnen worden verhandeld met behulp van derivaten via contracts for difference (CFD's). Dit betekent dat de koper slechts speculeert op toekomstige prestaties, in plaats van eigenaar te worden van de onderliggende waarde.

Is margehandel iets voor u?

Als u nieuw bent op de markten, is margin trading misschien niet de meest geschikte aanpak voor u vanwege het hoge risico en de mogelijkheid dat uw verliezen worden vergroot. Als u echter de tijd neemt om uzelf te informeren door middel van FXCM's inzichten plus aanvullend onderzoek en analyse, zult u merken dat u een sterk begrip kunt opbouwen van hoe margin trading werkt.

Uiteindelijk is de beslissing om een margin trade aan te gaan een persoonlijke. U moet ervoor zorgen dat u alle potentiële risico's en voordelen tegen elkaar afweegt en u volledig bewust bent van de gevolgen die de verschillende uitkomsten kunnen hebben voor uw rekening. Pas als u de tijd hebt genomen om al deze factoren te overwegen, zult u een beter idee hebben of margin trading iets voor u is.

Open vandaag nog uw margin trading rekening bij FXCM

FXCM is een toonaangevende broker die u de mogelijkheid biedt om met margin te handelen in instrumenten zoals forex, aandelen, indices en grondstoffen. Ons vlaggenschip Trading Station platform biedt veel functionaliteit om u te helpen 24/5 te handelen en u kunt onze demo-account proberen om uw ervaring op te bouwen zonder uzelf bloot te stellen aan risico.

En als u echt met marge wilt handelen, kunt u heel eenvoudig een rekening aanmaken, een storting doen en beginnen bij FXCM.

FXCM Research Team

FXCM Research Team bestaat uit een aantal van FXCM's Markt en Product Specialisten.

Artikelen gepubliceerd door FXCM Research Team hebben over het algemeen een groot aantal medewerkers en zijn gericht op het verstrekken van algemene educatieve en informatieve inhoud over marktnieuws en producten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.