EUR/USD Verzwakt door Fed’s Hawkishness, terwijl US CPI dreigt

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse EUR/USD

Het pair is er onlangs in geslaagd te herstellen, dankzij het havikistische commentaar van ECB-functionarissen en een matiging van de marktverwachtingen rond het beleidspad van de Fed. Deze reactie was echter beperkt, omdat de Fed eind vorige week en in de nieuwe week haar agressieve verkrappingsaanpak herhaalde.

Vice-voorzitter Brainard benadrukte maandag dat het monetaire beleid "enige tijd restrictief zal zijn" [1], wil de inflatie terugkeren naar de doelstelling van 2%, waarmee ze recente opmerkingen van andere Fed-stemmers herhaalde. Mevrouw Mester zei dat "We moeten ons alleen op de inflatie richten" [2], terwijl de heer Waller voorstander was van "voortdurende renteverhogingen" [3].

Deze opmerkingen kwamen vóór het sterke banenrapport van vrijdag, dat 263.000 nieuwe banen en een daling van de werkloosheid tot 3,5% te zien gaf, wat de focus van de Fed op herstel van de prijsstabiliteit op de arbeidsmarkt ondersteunt.

Dit heeft geleid tot een nieuwe herprijzing van de marktverwachtingen, ditmaal aan de optimistische kant, waarbij de FedWatch Tool van CME op het moment van schrijven met een waarschijnlijkheid van bijna 80% 75 basispunten in november voorspelt. [4]

De greenback trok nieuwe stromen aan en EUR/USD begon de week op achterstand, mede onder druk van de escalatie in het militair conflict tussen Rusland en Oekraïne. De beren blijven de controle houden en hebben de mogelijkheid om door te stoten naar nieuwe twintigjarige dieptepunten, richting 0.9483, maar hebben wellicht nieuwe impulsen nodig voor dergelijke bewegingen.

Ondanks de neerwaartse bias zou een nieuwe poging om op korte termijn hoger te duwen niet verrassend zijn, maar dit zou waarschijnlijk een katalysator nodig hebben en wij hebben moeite om een duurzaam herstel te zien onder de huidige omstandigheden. De EMA200 op 0,9858-0,9900 vormt de eerste grote hindernis, terwijl de pariteit wordt bewaakt door de dalende trendlijn vanaf de highs van 2022 en de dagelijkse Ichimoku-cloud.

De markten zetten zich nu schrap voor de update van de Amerikaanse CPI-inflatie van donderdag, die de volatiliteit kan aanwakkeren en het traject van het pair kan bepalen, terwijl de Fed-notulen een dag eerder worden vrijgegeven.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 11 okt 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20221010a.htm

2

Opgehaald 11 okt 2022 https://www.reuters.com/markets/us/fed-must-be-singularly-focused-inflation-mester-says-2022-10-06/

3

Opgehaald 11 okt 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20221006a.htm

4

Opgehaald 02 mrt 2024 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.