EUR/USD Upbeat Vooruitlopend op de Fed-notulen

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse EUR/USD

Het pair maakte een slechte start van het jaar met zijn tweedaagse inzinking en voorzichtigheid blijft geboden vanwege de liquiditeit/volatiliteit tijdens de vakantie. Het herstelt vandaag echter stevig, nu beleggers wachten op een reeks economische berichten, met als hoogtepunt de notulen van het laatste beleidsbesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank had het tempo van verstrakking vertraagd met een kleinere renteverhoging van 0,5% in december [1], omdat recente gegevens een matiging van de inflatiedruk lieten zien. De belangrijkste maatstaf van de Fed - de Core PCE - daalde in november tot 4,74% op jaarbasis, het laagste niveau sinds juli

Voorzitter Powell had echter een agressieve toon aangeslagen en de bank verhoogde zijn prognose voor de eindrente, dus beleggers zullen in de rekeningen van vandaag op zoek gaan naar meer inzicht in de gedachten van de beleidsmakers. De Europese Centrale Bank overtrof ondertussen haar Amerikaanse tegenhanger en verwacht een "aanzienlijke en gestage renteverhoging". [2]

EUR/USD komt van een driemaandelijkse opmars en heeft ongeveer 38,2% van de high 2021/2022 meerjarige low afgedekt. Nu de EMA200 (zwarte lijn) is verdedigd, is de opwaartse bias intact, waardoor hij kan pushen naar hogere highs richting 1.0787, maar geeft geen vertrouwen voor verdere stijgingen richting en voorbij 1.0942.

Aan de andere kant is EUR/USD er niet in geslaagd weg te komen van de kritieke 38.2% Fibonacci en de slechte start van het jaar creëert een risico voor een terugval naar 1.0392, maar er is een sterke katalysator nodig voor verdere verliezen die 1.0199 in gevaar zouden brengen.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 04 jan 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Opgehaald 01 dec 2023 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.