EUR/USD stabiel in afwachting van Amerikaanse CPI-inflatiecijfers

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse EUR/USD

De Wereldbank heeft dinsdag haar groeiprognose voor de VS voor 2023 naar beneden bijgesteld. Ze verwacht nu een bbp van slechts 0,5%**, tegen 2,4% in de projecties van juni [1]. Dit ondersteunt de verwachtingen van de markten dat de Fed minder agressief zal worden om een harde landing te voorkomen, die werden versterkt na het banenrapport van vrijdag en de krimp van de dienstensector.

CME's FedWatch Tool voorziet een minuscule verhoging met 0,25% tijdens de volgende Fed-vergadering, geeft de hoogste waarschijnlijkheid aan een eindrente van 5,0% en wijst ook op renteverlagingen tegen het einde van het jaar [2]. Deze projecties zijn niet in overeenstemming met het havikistische standpunt van de Fed, aangezien de ambtenaren verwachten dat de rente zal pieken op een mediaan van 5,1% en geen verlagingen zien in 2023. [3]

De CPI-inflatiecijfers van vandaag zullen dan ook nauwlettend in de gaten worden gehouden, evenals eventuele commentaren van beleidsmakers na de bekendmaking. Als de Fed van plan is de rente met meer dan 25 basispunten te verhogen, zal ze de markten daar de komende dagen waarschijnlijk op moeten voorbereiden.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft de Europese Centrale Bank zich zeer havikistisch opgesteld en verwacht zij de rente "aanzienlijk en in een gestaag tempo" te verhogen, ondanks de verwachte economische krimp [4]. De heer Villeroy van de ECB ging onlangs door en zei dat het goed zou zijn om tegen de zomer "het juiste eindtarief" te bereiken, wat ten minste drie extra verhogingen impliceert. [5]

De markten geloven niet dat de Fed zoveel zal verhogen als haar retoriek en prognoses suggereren, maar lijken meer overtuigd door de Europese Centrale Bank, die meer terrein te bestrijken heeft. Dit helpt EUR/USD aan een positieve week en probeert volgens onze laatste analyse de highs van mei (1.0787) te nemen. Dit brengt de 50% Fibonacci van de 2021 high/2022 multi-year low (1.0942) in het vizier, maar stieren zullen daarvoor waarschijnlijk een katalysator nodig hebben.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

EUR/USD verliest vandaag echter stoom en gezien het feit dat de Relative Strength Index (RSI) dicht bij het overboughtniveau blijft, kunnen we neerwaartse druk zien. De volgende poot van de beweging zal waarschijnlijk worden bepaald door de CPI-data van vandaag, maar er zou een grote teleurstelling nodig zijn, voor een doorbraak van de EMA200 (1.0560), die het opwaartse momentum zou kunnen onderbreken.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 12 jan 2023 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf

2

Opgehaald 12 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

3

Opgehaald 12 jan 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20211215.htm

4

Opgehaald 12 jan 2023 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

5

Opgehaald 01 dec 2023 https://www.banque-france.fr/en/intervention/new-year-wishes-2023

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.