EUR/USD blijft onder druk

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD - H1

Een slecht sentiment overheerste de afgelopen week, vooral door geopolitieke spanningen en agressieve verwachtingen rond de verkrappingsvooruitzichten van de Fed, die op het pair drukten.

De nieuwe week begint met dezelfde thema's in de schijnwerpers en de monetaire beleidsbeslissing van de Fed van woensdag doemt groot op. Het verschil in monetair beleid tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en haar Amerikaanse tegenhanger blijft ongunstig voor het pair, nu algemeen wordt verwacht dat de Fed haar QE zal beëindigen en haar rentetarieven al in maart zal verhogen.

Verder is Europa kwetsbaar voor hoge energieprijzen en kan de situatie in Oekraïne de zaken slecht maken. De vrees voor oorlog in de regio blijft toenemen en de relatie tussen Rusland en de VS houdt aan, nu de laatste het vertrek beval van alle familieleden van Amerikaanse regeringsmedewerkers uit haar ambassade in Kiev.

EUR/USD staat op een achterstand en is kwetsbaar voor een verdere daling naar het midden van de 1.1200, maar het kan vroeg zijn voor de beren om 1.1185 te bedreigen

Aan de andere kant zou de gemeenschappelijke valuta, wanneer ze de stijgende trendlijn voor de dieptepunten van 2021 in november (rond 1.1300) kan verdedigen, een kans kunnen krijgen om door te stoten naar 1.1360, maar het geeft geen vertrouwen voor een opleving richting 1.1435.

De markten wachten nu op voorlopige PMI's uit de US, terwijl de koers van het pair naar verwachting zal worden bepaald door het marktsentiment, dus we zullen afwachten in welke stemming NA traders zullen instappen.


De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.