EUR/USD begint de week in optimistische stemming

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD - H4

De Amerikaanse Federal Reserve signaleerde woensdag al renteverhogingen in maart en de stopzetting van haar programma voor de aankoop van activa in dezelfde maand, terwijl de aandacht deze week zal verschuiven naar de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag haar monetaire beleidsbeslissing zal nemen.

Het pair daalde na het besluit van de Fed, omdat het verschil in monetair beleid tegenwerkt, maar hield de verliezen vrijdag binnen de perken, ondanks dat de Amerikaanse Core PCE-inflatie in december steeg met 4,9% j/j, vergeleken met 4,7% eerder.

Zondag sloot Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Fed, in een interview met de Financial Times [1] een renteverhoging met 50 basispunten niet uit, mocht dat nodig zijn. De heer Bostic is dit jaar echter geen stemmer.

EUR/USD is vandaag in een goede stemming en reageert op de duik van vorige week naar het laagste niveau sinds juni 2020. Hij probeert de EMA100 (1.1200-10) te heroveren, wat het neerwaartse risico zal verminderen, maar er zal een katalysator nodig zijn om het midden van de 1.1200s en de dalende trendlijn van de high in januari uit te dagen.

Ondanks de opwaarts gerichte stemming van vandaag, bevindt de gemeenschappelijke valuta zich in een precaire positie en is kwetsbaar voor 1.1120-1.1099, hoewel 1.1049 in dit stadium ver weg lijkt.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 26 feb 2024 https://www.ft.com/content/5f6fae25-de70-4977-aeb7-271fa3af5bc3

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.