EUR/USD stijgt na notulen ECB die bereidheid tot handelen tonen

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde eerder vandaag de verslagen van haar beleidsvergadering van april, die enigszins havikachtig waren, omdat ze onthulden dat sommige functionarissen het belangrijk vinden "om zonder onnodige vertraging te handelen " om te laten zien dat de bank vastbesloten is om prijsstabiliteit te bereiken. [1]

Dit komt op een achtergrond van havikachtig commentaar van verschillende ECB-leden, die hebben opgeroepen tot renteverhogingen vanaf juli. Voorzitter Lagarde heeft haar retoriek vorige week aangescherpt door te zeggen dat het programma voor de aankoop van activa (APP) "begin derde kwartaal zou moeten worden afgerond " en merkte op dat renteverhogingen binnen een "periode van slechts enkele weken " zouden kunnen volgen. [2]

De Amerikaanse dollar heeft een slechte week ondanks de stijging van woensdag als gevolg van een bredere risicoaversie en de opmerkingen van de heer Powell op Wall Street Journal's Future of Everything Festival, waar hij de havikishness van de bank en haar vastberadenheid om de inflatie naar beneden te brengen, opnieuw bevestigde. [3]

EUR/USD zette vorige week nieuwe vijfjaars dieptepunten neer (1,0348), maar de Relative Strength Index (RSI) divergeerde hoger en de huidige week is winstgevend. Wij zien nog steeds een geval van nieuwe maandhighs en een test van de EMA200 (1.0642-60), maar wij blijven voorzichtig en nieuwe impulsen zullen waarschijnlijk nodig zijn voor dagelijkse sluitingen boven dit gebied. Een succesvolle poging zou de neerwaartse bias kunnen pauzeren en de deur kunnen openen voor een herstel richting de stijgende trendlijn vanaf de highs van 2022 (rond 1.0860-80).

Ondanks de joviale stemming komt het pair uit een losing streak van zes weken en zolang het onder de EMA200 handelt, blijft de middellangetermijnbias neerwaarts gericht, terwijl het monetaire beleidsverschil nog steeds ongunstig is. EUR/USD loopt dus het gevaar om terug te zakken tot onder de 1.0500, hoewel de beren het moeilijk zouden kunnen vinden om onder deze omstandigheden de 1.0339 te herbetwisten.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 19 mei 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2022/html/ecb.mg220519~c9200dba08.en.html

2

Opgehaald 19 mei 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220511~4c8d4500f6.en.html

3

Opgehaald 30 jun 2022 https://www.youtube.com/watch

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}