EUR/USD mist kracht na maandag’s 5-maands hoogtepunt

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse EUR/USD

Het pair zette maandag vijf maandhighs neer, maar kende een volatiele sessie toen de markten nadachten over het verkrappingspad van de Fed en de dag afsloten met verliezen. De Amerikaanse centrale bank zinspeelde misschien op kleinere renteverhogingen in de toekomst, maar hawkish commentaar ondersteunde de greenback.

EUR/USD wankelde opnieuw op 1.0500, terwijl de Relative Strength Index (RSI) de prijsactie niet hoger volgde. De afwijzing en de divergentie van de RSI zouden kunnen leiden tot verdere zwakte en een doorbraak van 1.0199-50, hoewel voor subparitaire bewegingen een sterke katalysator nodig is.

Aan de andere kant is EUR/USD vandaag opwaarts gericht en op weg naar zijn beste maand van het jaar. De hogere highs houden hem op koers naar 1.0609, hoewel een verdere opmars naar en voorbij 1.0787 op korte termijn niet gemakkelijk lijkt.

De huidige week bevat veel economische berichten die volatiliteit kunnen veroorzaken en het pad van het pair kunnen bepalen. Daartoe behoren inflatie-updates uit de VS en de eurozone, het Amerikaanse banenrapport en de toespraak van Fed-voorzitter Powell.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.