EUR/USD schommelt rond pariteit nu markten recente Fed-amp verwerken; ECB becommentarieert

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

De gemeenschappelijke valuta bereikte begin vorige week het laagste niveau sinds december 2002 (0,9899), maar heeft sindsdien steun weten te vinden, ondanks de negatieve reactie op de toespraak van de heer Powell in Jackson Hole op vrijdag [1].

De Fed-voorzitter hield de deur open voor een nieuwe "ongewoon grote " renteverhoging in september, maar herhaalde ook dat het tempo van de verhogingen "op een gegeven moment " zou kunnen vertragen, zonder in te gaan tegen de in juni voorspelde mediaanrente van 2,4% tegen het einde van het jaar

Hij probeerde de markten er echter op voor te bereiden dat de rente waarschijnlijk hoog zal moeten blijven, door te zeggen dat "voor het herstel van de prijsstabiliteit waarschijnlijk enige tijd een restrictieve beleidskoers nodig zal zijn " en benadrukte dat de bank vastbesloten is de inflatie terug te dringen.

Na de toespraak werden de markten agressiever in het bepalen van de rentetarieven, waarbij de FedWatch Tool van CME nu uitgaat van een nieuwe stijging met 75 basispunten in september met een waarschijnlijkheid van 70,5% en een rentepercentage van 4% tegen het einde van het jaar. [2]

Ook de Europese Centrale Bank ging in het offensief, met diverse havikistische uitspraken van functionarissen. Met name mevrouw Scnhabel, die opriep tot voortzetting van het verkrappende beleid "zelfs als we in een recessie terechtkomen " en de heer Kazaks, die volgens Reuters bereid is een verhoging met 0,75% te bespreken. [3], [4]

We zien ook enige weerstand tegen de zwakke euro, waarbij de heer Rhen op Bloomberg bijvoorbeeld zei dat "we zeker de wisselkoers in de gaten houden ", die "indirect van invloed is op de inflatie, vooral omdat hij de invoer van energie duurder maakt ". [5]

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Deze hawkish retoriek ondersteunt de EUR/USD deze week en we zouden een verdere rebound kunnen zien richting de sleutel 1.0108-15 regio. Daily closes boven de EMA200 zijn nodig om de neerwaartse bias te laten afnemen, wat waarschijnlijk een nieuwe katalysator zal vergen. De opwaartse trend ziet er echter nog steeds onvriendelijk uit, daar de dagelijkse Ichimoku en de dalende trendlijn vanaf de highs van 2022 opdoemen.

Het pair nadert het einde van zijn derde opeenvolgende negatieve maand en loopt onder de EMA200 nog steeds risico op nieuwe lows richting 0.9858, hoewel 0.9684 op de korte termijn ver weg lijkt.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 30 aug 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20220826a.htm

2

Opgehaald 30 aug 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

3

Opgehaald 30 aug 2022 https://www.reuters.com/markets/us/ecb-needs-act-forcefully-against-inflation-maintain-trust-schnabel-says-2022-08-27/

4

Opgehaald 30 aug 2022 https://www.reuters.com/business/ecb-needs-another-big-rate-hike-september-kazaks-says-2022-08-27/

5

Opgehaald 07 dec 2022 https://www.youtube.com/watch

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}