EUR/USD schommelt rond pariteit in de aanloop naar het Fed-rentebesluit

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Hawkish ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) had eerder die maand een historisch grote renteverhoging van 75 basispunten doorgevoerd [1], waardoor de depositofaciliteitsrente op 0,75% kwam en het hoogste niveau in meer dan 10 jaar bereikte

Volgens de beleidsmakers wordt met dit besluit "de overgang van zeer accommoderende tarieven vervroegd" en "zal de inflatie tijdig terugkeren" naar de middellangetermijndoelstelling van 2%. De algemene CPI-inflatie bereikte in augustus in de eurozone nieuwe recordhoogten van 9,1% op jaarbasis.

De stap ging gepaard met een hawkish beleidsverklaring, aangezien de ambtenaren opmerkten dat "tijdens de volgende vergaderingen verwachten we de rente verder te verhogen", wat de euro ver van de pariteit ten opzichte van de greenback hielp.

Hot US Inflation

De Europese landen zijn niet de enigen die last hebben van de hoge kosten van levensonderhoud en de ECB is niet de enige centrale bank die handelt op basis van de hoge inflatie. De Amerikaanse Federal Reserve is op een agressief verkrappend pad en haar leden hebben herhaaldelijk verklaard dat het terugbrengen van de inflatie hun topprioriteit is, terwijl zij de vrees voor een recessie na twee opeenvolgende kwartalen van bbp-krimp van de hand wezen.

De Amerikaanse hoofdindex van de consumentenprijzen is in augustus gematigd tot 8,3% op jaarbasis, maar de kernindex, exclusief energie- en voedselprijzen, steeg met 6,3% op jaarbasis tot het hoogste niveau sinds maart. Dit verbrijzelde de hoop op een inflatiepiek en versterkte de verwachtingen rond het rentepad van de Fed**, wat de Amerikaanse dollar hoger en Wall Street lager stuurde.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Fed Decision Time

Tijdens de afgelopen twee vergaderingen heeft de centrale bank de rente met 75 basispunten verhoogd en de deur grotendeels opengehouden voor een soortgelijke stap bij het besluit van deze week #, die op woensdag 21 wordt verwacht. Het CPI-rapport van vorige week heeft een nog grotere, volledige procentpuntbeweging in het spel gebracht. Een verhoging met 75 basispunten is echter het meest waarschijnlijk (84%), volgens CME's FedWatch Tool op het moment van schrijven. [2].

Bovendien zien de markten de rente nu op 4,50% tegen het einde van het jaar en zelfs op 4,75% in 2023. De projecties van de Fed van juni raamden de mediane rente op 3,4% eind 2022 en 3,8% eind volgend jaar [3], wat toen redelijk leek, maar ver verwijderd is van waar de markten nu staan.

We zullen dus uitkijken naar de bijgewerkte Staff Economic Projections (SEP) van woensdag voor meer inzicht in waar de bankfunctionarissen de rente op korte en middellange termijn zien.

Zoals altijd zullen de taal van de beleidsverklaring en de persconferentie van voorzitter Powell nauwlettend in de gaten worden gehouden. De centrale bank is onlangs afgestapt van forward guidance en is overgestapt op een aanpak per vergadering, maar we zullen nog steeds kijken naar hints over de volgende stap

Verder zal het interessant zijn om te zien of er sprake zal zijn van een "zachte landing" - een verwijzing die in de meest recente opmerkingen van de heer Powell opvallend genoeg ontbreekt.

Analyse EUR/USD

Het pair was sterker geworden in de nasleep van het havikistische besluit van de ECB, maar het recente warme CPI-rapport uit de VS stuurde het lager. EUR/USD schommelt aan het begin van de week rond pariteit, in afwachting van het besluit van de Fed voor de volgende leg. Voorzichtigheid is geboden, want zo'n gebeurtenis kan volatiliteit en buitenmaatse bewegingen veroorzaken.

De gemeenschappelijke munt verwierp de 38,2% Fibonacci van de daling tussen mei en september en de dalende trendlijn vanaf de lows van 2022, wat het risico inhoudt van nieuwe twintigjarige dieptepunten onder 0,9858. Aan de andere kant toont EUR/USD veerkracht rond de pariteit en zou de kans kunnen hebben om door te stoten naar 1.2168, maar voor dergelijke bewegingen is een katalysator nodig.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 20 sep 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.en.html

2

Opgehaald 20 sep 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

3

Opgehaald 29 sep 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220615.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.