EUR/USD bereikt laagste niveau in bijna 20 jaar. Wat is de volgende stap?

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

De vraag naar de US-dollar steeg tijdens de Europese sessie van vandaag, hoewel er geen bijzondere katalysator lijkt te zijn. In ieder geval leidde dit tot een inzinking van de EUR/USD, die het laagste niveau sinds december 2002 bereikte, een beweging die wij al een tijdje verwachtten.

Dit opent de deur naar 1.0200, hoewel aanhoudende zwakte onder dit niveau, dat zou blootstellen aan 1.0072, vanuit een technisch perspectief misschien niet zo gemakkelijk zal zijn.

De Relative Strength Index beweegt naar oversold-niveaus en dit zou de val kunnen indammen en EUR/USD een kans kunnen geven om op te veren, maar de beweging is nog in ontwikkeling en het is riskant om daar nu over te praten

In ieder geval ziet het gebied vanaf ongeveer 1.0500 er onvriendelijk uit, want de EMA200 en de dagelijkse Ichimoku Cloud bieden een sterk weerstandsgebied.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Het verschil in monetair beleid is dit jaar de belangrijkste bron van USD-sterkte geweest, maar de verkrappingscyclus van de Fed is front-loaded en haar havikishness zou een hoogtepunt kunnen naderen. De ECB daarentegen is laat met de renteverhogingscyclus en verwacht deze maand een opleving. Het valt dus nog af te wachten hoe dit thema zal uitpakken.

Vergeleken met het presidentschap van Trump, onder welk voorzitterschap het sterke dollarbeleid geen vanzelfsprekendheid was, is de regering-Biden er waarschijnlijk blij mee. Dit maakt de import goedkoper en helpt tegen de stijgende inflatie, die een politiek hoofdpijnpunt heeft gecreëerd.

Voorzichtigheid is geboden, want de volatiliteit is hoog, terwijl Amerikaanse traders maandag weg waren en het interessant zal zijn om te zien in welke stemming zij zullen terugkeren en hoe dit het pair zal beïnvloeden.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.