EUR/USD stevent af op eerste winstgevende maand van 2022, kritische niveaus in vizier

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

Het sentiment is de laatste tijd verbeterd en de divergentie in het monetaire beleid tussen de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve begint minder uitgesproken te worden. De Fed is nog steeds havikistisch en verwacht dat de rente in de komende paar vergaderingen met meer dan 50 basispunten zal worden verhoogd, maar lijkt een beetje behoudend, aangezien voorzitter Powell na de laatste beleidsvergadering agressievere verhogingen met 75 basispunten** had uitgesloten. [1]

Recente gegevens zouden een meer timide houding kunnen ondersteunen, aangezien de inflatie onlangs is afgenomen en de economische activiteit is vertraagd. De door de Fed geprefereerde graadmeter voor de inflatie, de Core PCE, is in april gedaald tot 4,9% op jaarbasis, tegen 5,2% eerder, terwijl het BBP over het eerste kwartaal met 1,5% is gekrompen, zoals vorige week uit de tweede lezing bleek.

De ECB daarentegen ligt ver achter op haar belangrijkste tegenhangers, maar is overgeschakeld op een meer havikistische houding en mevrouw Lagarde heeft een sneller verkrappend pad voorgesteld dan eerder was meegedeeld. De president van de ECB verwacht dat het programma voor de aankoop van activa begin derde kwartaal afloopt, waardoor "de rente tijdens onze vergadering in juli kan worden verhoogd " en "de negatieve rentetarieven tegen het einde van het derde kwartaal kunnen worden verlaten ".[2]

EUR/USD heeft een zeer slecht jaar vanwege het ongunstige beleidsverschil, maar het heeft in mei aanzienlijke vooruitgang geboekt, benadrukt door het feit dat dit de eerste positieve maand van 2022 zal zijn en de twee opeenvolgende winstgevende weken die het registreerde, is iets dat sinds december niet meer is voorgekomen.

Vandaag behoudt de gemeenschappelijke valuta haar positieve ondertoon en probeert de kritische niveaus te nemen, die wij uit onze vorige analyse naar voren hebben gebracht, de dalende trendlijn vanaf de highs van dit jaar en de 38,2% Fibonacci van de 2022 High/Low daling (bij ongeveer 1.1080)

Sluitingen boven dit gebied zouden de bias voor de middellange termijn opwaarts kunnen zetten en de deur kunnen openen naar een herstel richting en voorbij het 50% level (1.0921).

De weg naar zo'n herstel is echter niet gemakkelijk, want er ligt een dikke dagelijkse Ichimoku Cloud. Bovendien volgde de Releative Strenght Index (RSI) de hogere EUR/USD van vrijdag niet, een divergentie die niet veel goeds voorspelt voor haar stijgende vooruitzichten

Zolang de 38.2% niet wordt overschreden, is hij kwetsbaar voor hernieuwde druk naar de EMA200 (1.064-70), hoewel een diepere daling en test van 1.0556 waarschijnlijk een katalysator zal vereisen.

Voorzichtigheid is geboden, want Wall Street zal vandaag gesloten zijn en we zullen moeten afwachten in welke stemming de Amerikaanse traders dinsdag zullen terugkeren. Uit de economische kalender, verwachten we morgen voorlopige inflatiecijfers uit de eurozone, terwijl EU-leiders bijeenkomen om ondermeer een embargo op Russische olie te bespreken.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 30 mei 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

2

Opgehaald 02 mrt 2024 https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog220523~1f44a9e916.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.