EUR/USD breidt opleving uit na Fed & EZ-inflatie, let op belangrijke technische niveaus

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag zijn eerste renteverhoging sinds 2018 doorgevoerd en verhoogde deze met 25 basispunten, tot 0,25%-0,50%. Het besluit was niet unaniem, want de heer Bullard stemde voor een grotere aanpassing met 50 basispunten. [1]

De ambtenaren zien nu ruwweg zes extra verhogingen dit jaar, van drie in hun prognoses van december, waarbij de mediane prognose nu op 1,9% staat [2]. Dit betekent dat de rente mogelijk in elke vergadering van 2022 zal worden verhoogd.

De bank beëindigde haar programma voor de aankoop van activa in sneltreinvaart en zei dat het afbouwen van de balans, die is opgelopen tot bijna 9 biljoen, zou kunnen beginnen tijdens "een komende bijeenkomst ". Voorzitter Powell voegde tijdens zijn persconferentie nog wat meer details toe en merkte op dat dit zou kunnen gebeuren "al tijdens onze volgende vergadering in mei ". [3]

De heer Powell klonk optimistisch over de economie en zei dat die "deze zeer accommoderende koers niet langer nodig heeft of wil hebben ".

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is de index van de consumentenprijzen in de eurozone in februari met 5,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, tegen 5,1% in de voorgaande maand. Dit zet de Europese Centrale Bank meer onder druk om haar monetaire beleid aan te scherpen, nu zij vorige week een snellere afsluiting van haar programma voor de aankoop van activa (asset purchases program - APP) heeft aangekondigd - wat volgens ons de deur openzet naar renteverhogingen binnen het jaar.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De centrale bank heeft echter te kampen met de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die de economische motor kunnen doen sputteren. Mevrouw Lagarde waarschuwde vandaag dat "Europeanen op korte termijn te maken zullen krijgen met hogere inflatie en tragere economische groei ". [4]

EUR/USD herstelt zich deze week, nu de opheffing van de Fed niet verraste en de stijging van de inflatie in de eurozone de vooruitzichten op een verkrapping door de ECB een impuls geeft.

Het loopt zijn vierde winstgevende dag op rij en bedreigt belangrijke technische levels op 1.1150, waar de EMA200 en de 50% Fibonacci van de laatste leg omlaag samenvallen. Een dagelijkse sluiting boven dit gebied zou de near-term bias naar de upside kunnen verschuiven en het pair in staat kunnen stellen om op zoek te gaan naar nieuwe maandhighs (1.1233)

Ondanks de joviale stemming blijven wij voorzichtig, daar de gemeenschappelijke valuta vorige week ook al de huidige niveaus bezocht en niet kon doorzetten. Als zodanig is het risico van een terugkeer onder de 1.1000 niet verdwenen, maar een grotere terugtrekking die 1.0901 zou testen, lijkt in dit stadium niet gemakkelijk.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 17 mrt 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20220316a1.pdf

2

Opgehaald 17 mrt 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220316.pdf

3

Opgehaald 17 mrt 2022 https://www.youtube.com/watch

4

Opgehaald 29 jan 2023 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220317~9d2f052c92.en.html

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}