EUR/USD voorzichtig nu markten commentaar van heer Powell en inflatie eurozone verwerken

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

In de persconferentie na de grootste renteverhoging van de Fed in 22 jaar eerder in de maand, had de heer Powell zich enigszins behoudend getoond rond het verkrappingspad, nadat hij in wezen verhogingen met 75 basispunten van tafel had gehaald. [1]

In een toespraak op het Wall Street Journal's Future of Everything Festival op dinsdag bevestigde de heer Powell opnieuw de haviksmentaliteit van de bank en zei hij dat de ambtenaren "duidelijk en overtuigend bewijs moeten zien dat de inflatiedruk afneemt en de inflatie daalt " en dat ze, als dat niet het geval is, zullen overwegen "agressiever op te treden ". Hij voegde eraan toe dat de ambtenaren bij het nastreven van deze taak "absoluut niet zullen aarzelen" om verder te gaan dan de "algemeen begrepen niveaus van neutraliteit ".[2]

De Europese Centrale Bank ligt ver achter op haar Amerikaanse tegenhanger, maar is op weg naar een meer havikachtige houding, omdat ook zij last heeft van de hoge inflatie, die echter stabiel is geworden in april, zoals de gegevens van vandaag aantoonden. De definitieve consumentenprijsindex voor de eurozone kwam uit op +7,4% jaar-op-jaar, wat lager was dan het voorlopige cijfer en gelijk was aan de definitieve lezing voor maart.

EUR/USD komt na een driedaags herstel na het 5+-jaars dieptepunt van vrijdag (1.3048), nadat het sentiment verbeterde, na het terugwinnen van 1.0500 uit onze laatste analyse, wat de belangrijkste EMA200 in haar vizier brengt (1.0670). Er zal echter waarschijnlijk een katalysator nodig zijn om onder dit niveau te sluiten, wat de neerwaartse bias zou pauzeren en de deur zou kunnen openen voor een groter herstel richting de stijgende trendlijn vanaf de highs van 2022 (rond 1.0860-80).

Het pair is vandaag zwak, terwijl de markten de bovengenoemde ontwikkelingen verwerken en hoewel het risico voor een doorbraak van 1.0339 afneemt, gezien de recente opmars, is het verre van geannuleerd. De technische outlook is niet veranderd, want de middellangetermijnbias blijft neerwaarts gericht.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 18 mei 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

2

Opgehaald 01 jul 2022 https://www.youtube.com/watch

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}