EUR/USD voorzichtig na Fed-getriggerde stijging van woensdag, vooruitblik op Amerikaanse NFP’s

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Fed Rate Hike

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag zijn grootste renteverhoging in meer dan twintig jaar doorgevoerd, met 25 basispunten, tot 0,75%-1,00%. Bovendien kondigde de bank een plan aan om haar balans van bijna $9 biljoen te verkleinen, te beginnen vanaf juni. [1]

De bank is begonnen aan een agressief monetair verkrappingstraject, om de oplopende inflatie te bestrijden, die zij gisteren als "elevated " karakteriseerde, terwijl Chiar Powell in zijn openingsverklaring zei dat "Inflation is much too high ". [2]

Ondanks de harde taal over de inflatie was de heer Powell behoudend met betrekking tot toekomstige aanpassingen en sloot hij in wezen grotere verhogingen van de rentetarieven met 75 basispunten uit. Hij zei dat dergelijke verhogingen "niet iets zijn wat het comité actief overweegt ", nadat hij eerder had gezegd dat "er in het comité een breed gevoel heerst dat extra verhogingen met 50 basispunten op tafel moeten liggen tijdens de komende paar vergaderingen ".

ECB havikse verschuiving

De Europese Centrale Bank (ECB) ligt ver achter op haar Amerikaanse tegenhanger wat de verkrapping van het monetaire beleid betreft, maar is geleidelijk overgeschakeld op een meer havikachtige koers. De ECB verwacht het programma voor de aankoop van activa in het derde kwartaal af te ronden en daarna de rente te verhogen, terwijl sommige commentaren de deur openlaten voor een renteverhoging al in juli.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Vice-president de Guindos had gezegd dat de APP in juli zou moeten aflopen en had niet uitgesloten dat de rente in dezelfde maand zou worden verhoogd, toen hem dit een paar weken geleden werd gevraagd in een interview met Bloomberg [3]. In een recenter interview met El Coreo krabbelde hij echter terug en zei dat "juli mogelijk is, maar dat wil niet zeggen dat het waarschijnlijk is ". [4]

De eurozone heeft ook last van de hoge prijzen, maar de ambtenaren hebben het moeilijker, omdat de Europese economie meer blootgesteld is aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en afhankelijker is van de Russische energie-import. Gisteren zette de Europese Commissie een nieuwe stap in de richting van onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, door een gefaseerd verbod op Russische olie voor te stellen. [5]

EUR/USD Analyse

Het pair reageerde hoger op het besluit van de Fed, toen het dovish commentaar van Powell over toekomstige rentebewegingen, op de US-dollar woog. Boven de EMA100 (kale lijn) heeft de gemeenschappelijke valuta de kans om een nieuwe poging te wagen op 1.6484 en de 38.2% Fibonacci van de laatste neerwaartse etappe, maar wij zijn voorzichtig voor een grotere opleving naar en voorbij 1.0727.

De Amerikaanse centrale bank herhaalde echter haar commitment om de inflatie omlaag te brengen met een front-loaded verkrappingsplan en die realiteit klinkt vandaag door, nu de EUR/USD het moeilijk heeft. Na het afwijzen van de 38.2% Fibonacci, is het nog steeds kwetsbaar voor hernieuwde druk richting de vijfjaars lows van vorige week (1.0470), hoewel 1.0339-3 in dit stadium ver weg is.

Voorzichtigheid is geboden, want de Amerikaanse NFP's komen vrijdag, terwijl uit de economische kalender van vandaag, US Jobless Claims opvallen.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 05 mei 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504a.htm

2

Opgehaald 05 mei 2022 https://www.youtube.com/watch

3

Opgehaald 05 mei 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2022/html/ecb.in220421~8f5354b0fb.en.html

4

Opgehaald 05 mei 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2022/html/ecb.in220501~ab2e82acc8.en.html

5

Opgehaald 09 feb 2023 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}