EUR/USD komt op adem na woensdags optimistische Fed-notulen

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Hawkish FOMC Minutes

De Amerikaanse Fed had de rente vorige maand met 25 basispunten verhoogd en wees op meer aanpassingen in het licht van de stijgende inflatie, waarbij één lid tegenstemde ten voordele van een grotere beweging met 50 basispunten.

Gisteren publiceerde de bank de notulen van die vergadering [1], waaruit bleek dat "veel deelnemers " liever een verhoging met een half procentpunt hadden gezien, maar ervan hebben afgezien, waarbij een aantal van hen "de onzekerheid op korte termijn in verband met de Russische invasie in Oekraïne" als reden aanvoerde.

Uit de notulen blijkt echter ook dat veel ambtenaren klaar zijn voor grotere stappen in komende vergaderingen, aangezien zij van mening zijn dat "een of meer verhogingen met 50 basispunten in de doelbandbreedte passend zouden kunnen zijn in toekomstige vergaderingen ".

De balans van de Fed is gezwollen tot bijna $9 biljoen als gevolg van het kwantitatieve verruimingsprogramma (Quantitative Easing - QE) dat in maart afliep en op basis van de notulen van gisteren zou de afbouw al bij de volgende vergadering in mei kunnen beginnen.

De deelnemers waren het "in het algemeen eens " dat een verlagingstempo van 95 miljard dollar per maand "waarschijnlijk passend " zou zijn. Dat zou bestaan uit $60 miljard voor schatkistpapier en ongeveer $35 miljard voor door hypotheek gedekte waardepapieren (MBS).

Fed Speaker & ECB Minutes Ahead

De publicatie van de notulen kwam een dag nadat mevrouw Brainard had gezegd dat de inflatie "veel te hoog " is en dat het van "het grootste belang " is om die omlaag te krijgen, en eraan had toegevoegd dat de bank bereid is om "krachtiger op te treden " als dat gerechtvaardigd is. [2].

De markten zullen vandaag meer Fed-leden horen, onder wie de prominente en uitgesproken havik Bullard, die vorige maand voor een verhoging met vijftig punten had gestemd.

De VS en hun centrale bank zijn niet de enigen die last hebben van de hoge inflatie, want vorige week bleek uit de voorlopige gegevens voor maart dat de consumentenprijsindex in de eurozone met 7,5% j-o-j is gestegen. De definitieve cijfers voor februari bedroegen 5,9%.

In maart had de Europese Centrale Bank (ECB) een snellere tapering en vervroegde afsluiting van haar Asset Purchases Program (APP) aangekondigd, wat de deur openzet voor een renteverhoging binnen het jaar, maar ze heeft een zwaardere taak, aangezien de Europese economie veel meer blootgesteld is aan de uitval van de oorlog in Oekraïne.

De rekeningen van de laatste beleidsvergadering van de ECB worden vandaag om 11:30 GMT gepubliceerd, terwijl de volgende beslissing volgende week wordt verwacht.

EUR/USD Analyse

De vorige week was winstgevend voor het pair, maar de huidige is negatief vanwege de hawkish berichten van de Fed en de agressieve marktprijzen rond haar verkrappingspad.

Het technische landschap is niet veel veranderd, want het pair blijft kwetsbaar voor de lows van het jaar (1.0805), maar de volgende belangrijke support is ver weg (1.0635).

Desondanks kreeg de gemeenschappelijke valuta vandaag wat steun en probeerde ze haar vijfdaagse losing streak te onderbreken en een push richting de 1.1000 handle zou in de kaarten kunnen liggen, maar wij blijven pessimistisch over haar stijgende vooruitzichten, terwijl de regio vanaf 1.1070 meerdere wegversperringen bevat.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 07 apr 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20220316.htm

2

Opgehaald 05 dec 2023 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.