EUR/GBP opgewekt na verdedigen van belangrijke technische niveaus

  • EURGBP
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/GBP Analyse

Het verschil in monetair beleid tussen de centrale banken van Engeland en Europa is de laatste tijd ondersteunend geweest voor het pair. De Bank of England mag dan een van de eerste grote centrale banken zijn geweest die de rente in december 2021 helemaal heeft verhoogd en vorige maand haar vijfde achtereenvolgende verhoging heeft doorgevoerd, maar heeft zich beperkt tot voorzichtige aanpassingen.

Sterker nog, haar verkrappingsinspanningen zouden wel eens uit de running kunnen raken nu de vrees voor stagflatie dreigt, met functionarissen die een krimp van het BBP in het vierde kwartaal voorspellen, wat meer renteverhogingen moeilijker maakt.

De Europese Centrale Bank daarentegen heeft een grote achterstand op haar belangrijkste tegenhangers, maar is onlangs havikachtig geworden. Zij verwacht een renteverhoging in juli met 25 basispunten en ziet meer verhogingen in het verschiet, met mogelijk grotere stappen.

Op het technische front daalde de EUR/GBP in de afgelopen dagen en testte de stijgende trendlijn vanaf de dieptepunten in april en de EMA200 (kale lijn), maar verdedigde deze. De bounce off van deze belangrijke niveaus handhaaft de opwaartse bias en zet de bulls weer in het spel voor de 0.8698-0.8730 zone, maar zij zouden een katalysator nodig kunnen hebben voor nieuwe highs die 0.8852 in de schijnwerpers zou brengen.

Op de daggrafiek werd begin vorige maand een Golden Cross gevormd (EMA50 kruist boven EMA200), wat een voorbode kan zijn van aanhoudende kracht. Aan de andere kant slaagde de EUR/GBP er niet in om voorbij de 38.2% Fibonacci van de 2020 High/2022 Low daling te komen. Zolang het onder deze zone blijft, is het vatbaar voor verdere druk.

Ondanks de opleving van vandaag, is de gemeenschappelijke valuta nog steeds kwetsbaar voor sub-EMA200 bewegingen die haar zouden blootstellen aan het 200Days EMA (0.8480), maar zwakte onder deze beide niveaus lijkt op dit moment een beetje rekbaar.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.