EUR/GBP krijgt het moeilijk na de door ECB aangewakkerde stijging van vorige week

  • EURGBP
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/GBP - H4

Vorige week heeft de Bank of England voor de tweede keer op rij de rente verhoogd tot 0,5%, waarbij vier van de negen leden van het Monetary Policy Committee stemden voor een grotere verhoging tot 0,75%.

Dit veroorzaakte een daling van het pair naar het laagste punt in twaalf maanden, maar kort na de aankondiging van de BoE, nam de Europese Centrale Bank het stokje over. De ECB bracht geen beleidswijzigingen aan en is nog ver verwijderd van renteverhogingen, maar mevrouw Lagarde sloot renteverhogingen dit jaar niet uit, wat een havikistische toonzetting betekende.

Dit leidde tot een EUR/GBP rally die leidde tot zijn beste week sinds maart 2021, maar de huidige rally gaat gepaard met een terugval. Mevrouw Lagarde nam deze opmerkingen enigszins terug in haar getuigenis voor het Europees Parlement, terwijl BoE-lid Hugh Pill, die donderdag met de meerderheid had gestemd, vandaag ook een gematigde toon aansloeg en pleitte voor een "meer gematigde en data-afhankelijke aanpak". [1]

EUR/GBP staat deze week op een achterstand, kwetsbaar voor de EMA200 en de 0.8390-79 zone. Een overtuigende doorbraak zou de onmiddellijke bias verschuiven naar de neerwaartse zijde, maar het zou vroeg kunnen zijn voor een test van 0.8337-22.

Boven het EMA200 verliest de gemeenschappelijke valuta het initiatief niet en kan doorduwen naar een nieuwe 2022 high (0.8479), maar het wekt in dit stadium geen vertrouwen voor een uitbraak van het 200Days EMA (rond 0.8520).

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 23 feb 2024 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2022/monetary-policy-with-a-steady-hand-speech-by-huw-pill.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.