Ethereum oprichter omarmt “crypto winter”

Ethereum bereikte zijn all-time high van $4.864,40 op 10 november vorig jaar. Sindsdien is de prijs met 47,9% gedaald, wat een enorme erosie van kapitaal is. Tijdens een interview met Bloomberg zei Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum blockchain: "De mensen die diep in crypto zitten, en vooral dingen bouwen, veel van hen verwelkomen een bearmarkt. [Dit is] omdat wanneer er deze lange periodes zijn waarin de prijzen met enorme bedragen omhoog gaan, zoals het doet - het maakt natuurlijk een heleboel mensen gelukkig - maar het heeft ook de neiging[s] om veel speculatieve aandacht op zeer korte termijn uit te nodigen."

FXCM's cryptocurrency mandje, CryptoMajor, dat Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Bitcoin Cash omvat, is in dezelfde periode met 52,4% gedaald. Als beleggingscategorie zijn cryptocurrencies uit de gratie. In het Bloomberg-interview verklaarde Buterin dat "de winters de tijd zijn waarin veel ... toepassingen wegvallen, en je kunt zien welke projecten op lange termijn duurzaam zijn." Met andere woorden, er is nu een potentieel voor stroomlijning en consolidatie terwijl de industrie blijft groeien en zich in een shake-outfase begeeft.

De markt beschouwt Ethereum als traag en duur en daarom heeft Buterin de focus verlegd naar het schalen van de cryptocurrency. De sleutel is echter of marktdeelnemers hierin geloven. De prijzen op de langere termijn weekgrafiek hieronder blijven zwak tussen de onderste blauwe en rode banden. Een goede eerste stap zal zijn als de prijs kan bewegen naar het neutrale gebied tussen de blauwe banden. Deze actie kan een signaal zijn dat de markt Ethereum begint te herwaarderen. Tot dan, en als de zwakte aanhoudt, zal Ethereum waarschijnlijk onder druk blijven staan.

Featured Image by Peter Patel from Pixabay

Referentie:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-19/ethereum-founder-buterin-says-crypto-welcomes-another-winter

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.