Ethereum blijft beter presteren dan Bitcoin nu The Merge nadert

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)
  • ETHUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Links is de daggrafiek van ETH/USD te zien en rechts is de daggrafiek van BTC/USD te zien. Ethereum toont relatieve sterkte ten opzichte van Bitcoin.

ETH/USD is overgestoken van zijn bearish gebied tussen de onderste blauwe en rode banden naar de neutrale zone tussen de blauwe banden. Deze beweging is een bullish ontwikkeling. Bovendien is de stochastics, die het momentum meten, vanaf 01 september 2022 omhoog gedraaid (zwarte verticaal).

Er is een schril contrast in vergelijking met BTC/USD. Bitcoin kwijnt nog steeds weg in zijn zwakke gebied tussen de onderste blauwe en rode banden. Ook blijft zijn stochastics onder 20 (groene rechthoek), wat duidt op een sterk neerwaarts momentum

Ethereum staat op het punt om zijn mechanica te herzien in een upgrade genaamd "The Merge." De vernieuwing wordt verwacht rond 15 september en zal de overgang maken van proof-of-work naar proof-of-stake. Deze verandering is groener en gebruikt aanzienlijk minder energie (tot 99% minder, volgens de Ethereum Foundation), waarbij gebruikers transacties valideren met tokens in plaats van te delven

De Merge kan het begin zijn - er zijn plannen voor verdere upgrades en revisies. Het doel is om de doorvoer te verhogen en de kosten te verlagen. Er is geen twijfel dat de inzet hoog is. Een hoog risico gaat echter gepaard met een hoge beloning.

Afbeelding door Miloslav Hamřík van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}