Ondanks de OPEC+ productieverlagingen blijft vraagvernietiging de belangrijkste drijfveer voor olie

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)
  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)


UKOil (links) en USOil (rechts) blijven in primaire downtrends, met een prijspatroon van lagere pieken gevolgd door lagere dalen. Deze tendens is ondanks de aankondiging van OPEC+ vorige week om de productie vanaf november met 2 miljoen vaten per dag te verminderen.

De vermindering, bedoeld om de energieprijzen te ondersteunen, is de belangrijkste vermindering sinds het begin van de pandemie. De olieprijzen reageerden aanvankelijk: UKOil steeg vorige week met 15% en WTI steeg met bijna 17%. Maar zelfs na zulke enorme winsten blijft de prijsactie bepaald door de dynamiek van lagere pieken en lagere dalen. Om deze te doorbreken, moet UKOil boven $105,45 en WTI boven $97,64 breken (groene horizontale lijnen).

Het prijsmomentum is echter neerwaarts gericht (groene rechthoeken), en de vraag daalt. Daarom heeft het IMF zijn prognose voor de wereldwijde groei in 2023 verlaagd. Bovendien waarschuwde het dat het financiële systeemrisico toeneemt

Het tempo van de renteverhogingen door de centrale bank en de Covid beperkingen in Shanghai en Shenzhen eisen een enorme tol. Dit beleid zal de prijzen voor ruwe olie waarschijnlijk afremmen, waardoor eventuele productieverlagingen niet meer zullen helpen.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}