DAX omlaag geduwd; risk-off sentiment houdt aan, 65km Russisch konvooi op weg naar Kyiv

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

Opvallende satellietbeelden tonen een enorm konvooi Russische militaire voertuigen dat oprukt richting Kiev. Het konvooi is naar schatting 65 km lang. De beelden zijn van zondag of maandag, en gezien de snelheid waarmee de situatie op de grond verandert, kan de vorm van het konvooi veranderd zijn. Niettemin groeit de bezorgdheid dat Rusland zich voorbereidt op een grootscheepse aanval op de Oekraïense hoofdstad. Andere satellietbeelden wijzen op een militaire opbouw door Russische troepen langs de grens van Wit-Rusland met Oekraïne. Risk-off domineerde de ochtendsessie in Europa, gezien de nieuwe tekenen van escalatie.

De grafiek aan de linkerkant is de dagelijkse heikin ashi (HA) grafiek van FXCM's CFD van de DAX, GER30. De HA is een trendvolgende indicator; hij is rood wat bearishness aangeeft, en bevindt zich in het zwakke gebied tussen de onderste blauwe en rode banden. De rode Bollinger bands bewogen in tegengestelde richting naarmate de volatiliteit toenam (zwarte ellipsen). De bovenste band is echter naar beneden gedraaid (zwarte rechthoek). Deze richtingverandering is een bearish ontwikkeling. De rechtse grafiek is de uurlijkse GER30. Zijn trendvolgende indicatoren zijn bearish gekruist (turquoise ellips), en zijn stochastics zijn op weg naar het lagere kwintiel (pijl). Hoe langer hij onder de 20 blijft, hoe groter de kans dat de index neerwaartse druk voelt.

Featured Image by Gerd Altmann from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}