CPI-bom zorgt voor een onzekere omgeving waarin cash koning kan zijn

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

De inflatie in de VS is gestegen tot een hoogtepunt in 41 jaar. De CPI kwam in juni uit op 9,1% j-o-j (8% voorspeld) en 1,3% m-o-j (1,1% voorspeld). Zorgwekkend is dat de inflatie over de hele linie is gestegen en dat de meeste componenten hoger zijn. Zelfs als de volatiele posten buiten beschouwing worden gelaten, waren de kerncijfers hoger dan verwacht - 5,9% j-o-j (5,7% - raming) en 0,7% op jaarbasis (0,5% - raming)

De Fed zal op woensdag 27 juli de FOMC-verklaring bekendmaken. De futures noteren momenteel een waarschijnlijkheid van 60% voor 75bps en 40% voor een volledige 100bps. Deze havikistische houding heeft de 2-10 rentecurve verder in de richting van inversie geduwd. De obligatiemarkt maakt zich zorgen over de toekomstige economische activiteit en de vrees voor een recessie

Stijgingen van de rente zijn bedoeld om de door de vraag ingegeven inflatie te temperen. De benzine-index is echter gestegen [11,2% m-o-m, en de voedselinflatie was 1% hoger] (https://www.barrons.com/articles/cpi-inflation-report-june-2022-data-51657644786?mod=hp_LEAD_1). Met andere woorden, zolang er geen tekenen zijn van verlichting aan de aanbodzijde, zullen hogere renteverhogingen de economische activiteit schaden. Deze stagflatoire situatie plaatst beleidsmakers in een uitdagende positie

Een beleid kan geen oplossing bieden voor de aanbodschokken die de economie treffen. De marktdeelnemers zijn zich hiervan bewust en zullen blijven zoeken naar een rendement dat in verhouding staat tot het toegenomen risico. In dit klimaat van onzekerheid zijn de prijzen zich nog aan het aanpassen. Het ziet er dus naar uit dat de marktdeelnemers zich voorlopig hebben neergelegd bij "cash is king".

Afbeelding door Steve Buissinne van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.