Koper Constructief na zijn beste maand in meer dan een jaar

  • Copper
    (${instrument.percentChange}%)

Koperanalyse

De Amerikaanse centrale bank voert haar meest agressieve verkrappingscyclus in decennia uit, met een reeks historisch grote renteverhogingen van 75 basispunten. Woensdag wees voorzitter Powell op een trager tempo dat zou kunnen komen "as soon as the December meeting" [1], terwijl gisteren de Personal Consumption Expenditures (PCE) een matiging van de inflatiedruk in oktober liet zien.

De heer Powell merkte ook op dat een zachte landing "zeker nog mogelijk" is, terwijl het Amerikaanse bbp op jaarbasis volgens de tweede lezing in het derde kwartaal met een gezonde 2,9% steeg. Dit was hoger dan de eerste lezing en veel beter dan de krimp van 0,6% in het tweede kwartaal.

Dit nieuws hielp het toch al positieve sentiment, gevoed door het optimisme dat China zijn strikte zero-covid-strategie zal versoepelen, na recente protesten tegen de lockdowns. Hoewel er nog geen duidelijke en concrete verschuiving heeft plaatsgevonden, is er in verschillende regio's sprake van enige versoepeling en lijken de autoriteiten van plan hun reactie te optimaliseren om de sociaaleconomische gevolgen te beperken.

Deze ontwikkelingen hielpen Koper opveren van zijn inzinking midden november en sloten de maand af met zijn beste prestatie sinds april 2021. Dit geeft het de kans om door te stoten naar 3.961 en hoogtes van zes maanden neer te zetten, wat 4.273 in de kijker zou zetten.

Aan de andere kant zijn de markten misschien te optimistisch rond de Fed en China. De heer Powell heeft misschien gewezen op een downshift, maar hij sprak ook over een hogere eindrente dan eerder verwacht en over de noodzaak om de politie "enige tijd" op een restrictief niveau te houden.

Ondanks de hoop op een minder streng Covid-19 beleid in 's werelds op één na grootste economie, blijven de infecties zeer hoog, wat een overstap van de nul-Covid-strategie moeilijk zou kunnen maken. Bovendien blijkt het economische effect van de pandemische verstoringen duidelijk uit recente gegevens uit China, waaronder de PMI's van deze week, die een verdere inkrimping van de fabrieksactiviteit lieten zien.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Op het technische front is Koper er nog niet in geslaagd de 200Days EMA te passeren en dat schept risico voor een pullback naar de 3.620. Er zal echter waarschijnlijk een katalysator nodig zijn voor een dagelijkse sluiting eronder, die het opwaartse momentum zou onderbreken. Een aanhoudende zwakte onder 3.500 is in dit stadium echter niet eenvoudig, omdat er meerdere steunniveaus zijn.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 29 nov 2023 https://www.youtube.com/watch

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.