Gegevens over claims tonen aan dat banenmarkt kraakt

Huidige situatie


Bron: www.tradingview.com

De eerste aanvragen om werkeloosheid kwamen slechter uit dan verwacht en bedroegen 235K (230K). Dit cijfer is echter ook hoger dan het vorige van 231K. De middelste grafiek toont de reeks initiële aanvragen - ze ligt boven haar driemaandelijks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Bovendien liggen de voortgezette aanvragen op 1.375K, hoger dan de 1.324K van vorige week. Het is onwaarschijnlijk dat deze cijfers de koers van de Fed zullen wijzigen. Zorgwekkend is wel dat de aanhoudende claims boven hun eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over drie maanden zijn uitgekomen (zwarte rechthoek - onderste grafiek). Deze ontwikkeling is een verslechtering van de banencijfers en valt samen met de inversie van de 2-10s rentecurve (bovenste grafiek). Als het voortdurende claims SMA oploopt, zal dat verdere zwakte laten zien.

Inversies uit het verleden


Bron: www.tradingview.com

Ernstige ineenstortingen hebben zich voorgedaan na de eerdere inversies van de 2-10-rendementen in 1989, 2000 en 2007 in zowel de reeks initiële als de reeks voortgezette vorderingen (blauw gestreepte verticale lijnen). Als de Fed de rente deze maand met 75 basispunten verhoogt en in september met nog eens 50 basispunten, zal de huidige inversie zich waarschijnlijk verdiepen. Deze koers is de mededeling uit de notulen van de vergadering van juni. Stel dat de patronen van de voorbije jaren aanhouden; de eerste echte barsten op de arbeidsmarkt zijn verschenen. Alle ogen zijn nu gericht op de NFP release van morgen

Afbeelding door Matthew Priest van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.