BTC/USD verliest ongeveer 50% van zijn piek in november, in een slechte dag voor crypto’s

BTC/USD Analyse

De cryptocurrency maakt een slechte start van de week, na vijf opeenvolgende negatieve, en verliest ongeveer 50% van zijn all-time highs in november 2021 (69.023). Aanhoudende kracht van de Amerikaanse dollar in een achtergrond van agressieve monetaire verkrapping door de Amerikaanse Federal Reserve en bredere risico-aversie, zijn twee van de belangrijkste factoren achter de ondergang van Bitcoin.

De Amerikaanse Fed verhoogde woensdag de rente met 50 basispunten om de hoge inflatie te bestrijden, zinspeelde op meer van dergelijke stappen in de komende paar vergaderingen en kondigde een plan aan om zijn balans te verkleinen, te beginnen vanaf juni. [1]

De oorlog in Oekraïne blijft een bron van risico-aversie, nu de markten de toespraak van de heer Poetin vandaag verwachten, terwijl de G-7 landen nieuwe steun voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland aankondigden, waaronder een toezegging om de olie-import geleidelijk af te bouwen . Voorts blijven de markten de Covid-19 situatie in China in het oog houden, nadat het land het belang van de naleving van het nul-Covid-beleid heeft beklemtoond. [3]

BTC/USD flirt met nieuwe dieptepunten voor 2022 (32.939), wat het kwetsbaar zou maken tot 30.874, maar beren zijn misschien nog niet klaar om die van 2021 (28.780-27.892) uit te dagen

Ondanks de duik van vandaag, onthult de Relative Strength Index (RSI) oversold levels en dit kan de cryptocurrency de kans geven om te reageren en 35.000 terug te winnen, hoewel er waarschijnlijk een katalysator nodig zal zijn voor een herstel voorbij 37.147.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 09 mei 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

3

Opgehaald 07 feb 2023 https://english.www.gov.cn/news/topnews/202205/06/content_WS62747913c6d02e533532a4de.html

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}