De richting van Bitcoin hangt af van de toon van de Fed-release van woensdag

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De bovenste daily candlestick chart toont de 10-jaars reële rente, en de onderste daily candlestick chart toont BTCUSD.

Van augustus tot tweederde in september steeg de reële rente en daalde de bitcoin in waarde (blauwe pijlen). De laatste maand bewogen de twee grafieken zijwaarts (blauwe rechthoeken)

De richting van de reële koers heeft een omgekeerde relatie met bitcoin en zal de prijs van de cryptocurrency sturen op basis van zijn trend

Als de reële rente blijft stijgen, zal dat een tegenwind zijn voor bitcoin. Maar, als de reële rente begint te matigen, zal BTCUSD waarschijnlijk worden gesteund

De inflatie blijft een probleem. Hoewel lager dan verwacht, kwam de core PCE vrijdag met 5,1% YoY hoger uit dan de vorige 4,9% YoY. Deze achtergrond maakt de Fed-vergadering deze week tot een belangrijke gebeurtenis. Ze zal waarschijnlijk nog eens 75bps verhogen, de 4e dergelijke verhoging sinds juni

De markt zal luisteren naar de toon van de verklaring en de persconferentie van Fed-voorzitter Powell. Hoe die wordt ervaren, zal de markt beïnvloeden. De reële rente lijkt zich op te maken voor een dieptepunt (groene pijl). Als dat zo is, kan bitcoin een piek in kaart brengen. Als de toon havikistisch is en de reële rente stijgt, zal de bitcoin waarschijnlijk onder druk komen te staan

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.