Bitcoin top-down analyse – 18 juli 2022

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Weekly


De RSI van Bitcoin raakte oversold een maand geleden, op 18 juni (zwarte verticale lijn). Sindsdien is de cryptocurrency opgeveerd toen de oscillator normaliseerde. De weekgrafiek toont echter een lagere piek (LP) gevolgd door een lager dieptepunt (LT). Dit patroon definieert de primaire trend van de cryptocurrency, die nog steeds neerwaarts is. Bovendien is het momentum van deze schaal neerwaarts, met de stochastics gepositioneerd in zijn onderste kwintiel (groene rechthoek).

Dagelijks


Sinds de oversold lezing op de weekly, heeft de daily chart zich teruggetrokken om deze druk te verlichten. Als gevolg hiervan zou de dagelijkse prijsactie een vlag continuatiepatroon (parallelle turquoise lijnen) in kaart kunnen hebben gebracht. Een geldig patroon moet echter eindigen met een breakdown. De huidige prijsactie is integendeel de bovengrens aan het testen

Daarom noteren wij een weerstandsniveau (rood gearceerde horizontaal) op de huidige prijsniveaus. Indien dit niveau naar boven wordt doorbroken, zal de prijsactie het continuatiepatroon teniet doen.

Reële koersen helpen BTCUSD


Bron: www.tradingview.com

Sinds de wekelijkse RSI oversold raakte, zijn de reële rentevoeten gedaald (bovenste grafiek). Deze daling heeft risico-instrumenten ondersteund. In dit opzicht is BTCUSD (onderste grafiek) tijdens de periode in waarde gestegen. Reële rentevoeten zijn dus essentieel om in het oog te houden. Daarom blijft het beleid van de Fed een belangrijke bepalende factor voor het Bitcoin-traject.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.