Bitcoin piekt omdat walvis short zou hebben gedekt

Volgens u.today, heeft een anonieme walvis een aanzienlijke short positie afgedekt. De prijs van Bitcoin reageerde door te pieken naar meer de $43.000. Sindsdien is de cryptocurrency iets teruggetrokken; hij is echter in zijn bullish gebied op de daggrafiek (links) gekomen, tussen de bovenste blauwe en rode banden. We zien ook dat de Bollinger bands omhoog zijn gedraaid (zwarte ellipsen), wat de opwaartse druk beïnvloedt. Wanneer dit aanhoudt, zullen de kansen voor een uptrend korter worden.

De uurgrafiek rechts toont bitcoins kortetermijn EMA's met een goede hoek en separatie. Bovendien is de stochastics positief gekruist en zijn ze mogelijk op weg naar de 80+ gebieden (blauwe pijl). Als dat zo is, zal er een onderliggend bullish momentum aanwezig zijn als het die positie vasthoudt. De R3 pivot is de onmiddellijke bovenliggende weerstand (rode rechthoek). Volgens het u.today artikel, wordt gespeculeerd dat "de massale short werd verwijderd met behulp van voorkennis over marktbewegingen."

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.