Bitcoin zet op als waardepatroon op H4 timeframe

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De bitcoin H4 grafiek toont een waardepatroon. Het bracht een zijwaartse verdeling in kaart vanaf de laatste week van oktober tot de eerste week van november (blauw gearceerde gebied). Waarna bitcoin daalde van de 20K range naar de 16K range, een daling van ongeveer 20%

Sindsdien vertoont de cryptocurrency tekenen van accumulatie (het groen gearceerde gebied). Als gevolg daarvan is de koers nu naar boven toe gebroken en lijkt hij boven zijn blauwe 30-periodieke EMA te handelen

De accumulatie vond plaats toen de Amerikaanse 10-jaars rente daalde (rode pijl onder in de grafiek). Als de reële rente blijft dalen, zal dat een rugwind geven aan bitcoin, gezien de prijsvorming in dollars. Een lagere reële rente betekent doorgaans minder vraag naar de greenback. Bovendien zal kapitaal waarschijnlijk uitwijken naar risicovolle activa, waaronder BTCUSD.

Het gevaar is hier de looninflatie. Het gemiddelde uurloon verraste vrijdag opwaarts, en de Fed zal niet toestaan dat dit zich vastzet. Maar één datapunt maakt nog geen trend. Dus als de opwaartse verrassing een eenmalige anomalie is, en de reële koers blijft dalen, kan bitcoin heel goed op de bullish radar komen

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.