Bitcoin kan zich opmaken voor een belangrijke beweging

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

Volgens de Bollinger Band theorie lijkt BTCUSD zich op te maken voor een beweging. Momenteel knijpen de banden (rode pijlen). Bovendien is de Bollinger Band indicator onder 0,1 gezakt (rode horizontaal). Deze lezing suggereert een strakke compressie, wat de spreekwoordelijke rust voor de storm kan zijn.

Bollinger Bands wijzen op een volatiliteitscyclus die schommelt tussen bandknijpen en banduitbreidingen. Bijvoorbeeld, de vorige vier keer dat de Bollingerband onder 0,1 daalde (groene stippellijnen), volgden aanzienlijke volatiliteitsstijgingen, waarbij de cryptocurrency aanzienlijk daalde

De theorie heeft weinig te zeggen over de richting van de breuk. Maar omdat Bitcoin in het algemeen een omgekeerde relatie heeft onderhouden met FXCM's USDOLLAR mandje, leiden wij daaruit een basisscenario af

De greenback tiert welig. Een kleverige inflatie en een krappe arbeidsmarkt suggereren 75bps in november, wat de dollar ondersteunt. Als de kern CPI print op donderdag verrast, zal dit een Bollinger expansie en een BTCUSD swing katalyseren.

Het klevende element van de inflatie is nog steeds veerkrachtig, wat de inflatie hoog kan houden (ons basisscenario). Als dat zo is, zal dit een rem zijn op Bitcoin

Een neerwaartse verrassing zal echter zeer snel verdisconteren en de cryptocurrency ondersteunen.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.