Bitcoin breidt verliezen uit naar de tweede week op rij

BTC/USD - H4

Het pair is zijn tweede opeenvolgende negatieve week ingegaan en heeft sinds oktober vorig jaar geen winstgevende maanden meer geboekt. Hoewel het van tijd tot tijd wat trekjes van een safe-haven heeft vertoond, is het tijdens de Oekraïne-crisis absoluut niet in staat geweest om als zodanig te handelen.

De cryptocurrency was erin geslaagd om te rebounden na de dieptepunten van 2022 in januari (32,939), maar deze poging werd gestopt door de 38,2% Fibonacci van de daling vanaf zijn recordhoogtepunten (oktober 2021) naar de eerder genoemde dieptepunten. Dit maakt het kwetsbaar tot 32.939, maar het is waarschijnlijk vroeg voor een grotere daling naar 27.892.

Ondanks zijn slechte recente streak, probeert BTC/USD vandaag steun te vinden en de Relative Strength Index (RSI) onthult oversold condities. Als zodanig zou het kunnen terugduwen en 40.000 kunnen terugwinnen, maar het wekt in dit stadium geen vertrouwen, voor het uitdagen van de sleutel 42.200-43.200. Een doorbraak boven deze regio, die de EMA200 en de dalende trendlijn van de all time highs van november bevat, zou de neerwaartse druk kunnen verlichten.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.