Bitcoin consolidatie houdt aan met neutraal momentum

Weekgrafiek

De weekgrafiek van Bitcoin toont de cryptocurrency die consolideert in een driehoekspatroon (convergerende rode trendlijnen). Wij vragen ons af of dit een voortzettingspatroon of een accumulatiepatroon is. Een accumulatiepatroon zal evolueren naar een mark-up fase, met prijs boven het zwarte exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). De downtrend zet zich echter voort als de koers onder het EMA blijft en uit de driehoek breekt. Momenteel is het momentum zwak, typisch voor consolidatie - de RSI is rond de 50 en de stochastics liggen vlak tussen de 20-80 niveaus.

Daggrafiek

De Bitcoin-daggrafiek heeft een drievoudig voortschrijdend gemiddelde als overlay. Voortschrijdende gemiddelden zijn trendvolgende indicatoren. Deze eigenschap betekent dat ze goed werken wanneer er een trend in beweging is, maar slecht in consolidaties. Daarom zijn er verschillende whipsaw signalen (zwarte ellipsen) als gevolg van het wekelijkse driehoekspatroon. Als het consolidatiepatroon echter bijna voltooid is en accumulatief, is de huidige EMA formatie bullish (rode ellips). Bovendien, als de EMA's hoek en separatie naar het noordoosten ontwikkelen, zal bullish momentum worden opgebouwd. Als de EMA's echter terug naar beneden kruisen, zullen wij de prijsactie-ontwikkeling blijven volgen.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.