Bitcoin consolidatie houdt aan maar SMA’s moeten in de gaten gehouden worden

Weekgrafiek

Bitcoin is sinds half januari aan het consolideren (groene rechthoek). Er was echter een sterke impuls omlaag vóór de consolidatie, waarbij bitcoin bijna 42% daalde sinds de high van $68.966. Deze zwakte suggereert dat de huidige consolidatie een voortzettingspatroon zou kunnen zijn. In dit verband merken wij op dat de drievoudige simple moving averages bearish zijn. De snelle groene SMA ligt onder de oranje middellange SMA en de middellange oranje SMA ligt onder de lange rode SMA. Het rode SMA is echter nog niet gedaald (blauwe pijl). Als dat wel gebeurt, is dat een bearish ontwikkeling.

Dagelijkse grafiek

Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden zijn trendvolgende indicatoren. Dit is de reden waarom ze sinds januari op de daily chart tot whipsaw signalen hebben geleid. D.w.z. ze zijn vatbaar voor valse signalen in een consolidatie. Er wordt verwacht dat er een breakdown zal volgen als het weekpatroon een continuatiepatroon is. In dit opzicht kunnen de trendvolgende indicatoren nuttig zijn als zich een trend ontwikkelt. D.w.z. als de dagelijkse groene snelle, medium oranje en rode trage SMA's een hoek en scheiding naar beneden maken (zwarte ellips), kan dit een signaal zijn dat het patroon is opgelost. Deze oplossing zal op haar beurt leiden tot het neerwaarts draaien van de wekelijkse rode SMA. Indien de dagelijkse SMA's echter blijven zwiepen, zullen de hypotheses van het wekelijkse voortzettingspatroon opnieuw moeten worden onderzocht.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.