Bank of England verhoogt rente opnieuw, GBP/USD daalt

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Vierde renteverhoging op rij

De Bank of England (BoE) heeft zoals verwacht vandaag voor de vierde keer op rij de rente verhoogd, de langste verkrappingsronde sinds 2007. Een meerderheid van zes leden stemde opnieuw voor een verhoging met 25 basispunten, waardoor de rente op 1% kwam, terwijl drie ambtenaren tegenstemden ten voordele van een grotere verhoging met een half procentpunt. [1]

De centrale bank verwacht nu dat de rente in het tweede kwartaal van 2023 tot 2,5% zal stijgen, waarbij de meeste leden van het Comité van oordeel zijn dat "een zekere mate van verdere verkrapping van het monetaire beleid in de komende maanden nog passend kan zijn ".

Voorts zal de Bank of England nu overwegen te beginnen met de verkoop van Britse staatsobligaties die in het kader van de Asset Purchase Facility worden aangehouden, maar er zijn nog geen specifieke besluiten genomen.

Sterk stijgende inflatie & vertragend BBP

De achtereenvolgende renteverhogingen zijn het gevolg van de snel stijgende inflatie. In maart is de consumentenprijsindex (CPI) met 7% gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit is het hoogste percentage in de reeks nationale statistieken die in januari 1997 is begonnen en het hoogste in de historische gemodelleerde reeks sinds maart 1992.

De ambtenaren verwachten een verdere stijging van de consumptieprijzen en verwachten nu dat de CPI in het laatste kwartaal van het jaar een schokkende piek van meer dan 10% zal bereiken**, waarbij zij opmerken dat "de mondiale inflatiedruk sterk is toegenomen na de inval van Rusland in Oekraïne ".

Dit heeft geleid tot "een aanzienlijke verslechtering " van de vooruitzichten voor de economische activiteit en verwacht wordt dat het Britse bbp in de eerste helft van de prognoseperiode "sterk zal vertragen ", ondanks de hogere raming van 0,9% groei voor het eerste kwartaal van 2022.

Reactie GBP/USD

Het pair komt uit vier negatieve maanden en duikt naar nieuwe dieptepunten van bijna twee jaar na het besluit van de BoE. Gisteren veerde het op na de grootste renteverhoging van de Fed's in meer dan 20 jaar

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 09 feb 2023 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/may-2022

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}