Australisch BBP vertraagt maar blijft veerkrachtig; AUD/USD zacht bij hernieuwde kracht USD

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Veerkrachtige Australische Economie

De economische activiteit is in het eerste kwartaal van het jaar trager gegroeid, doordat de uitvoer daalde en de gezinsbestedingen bleven toenemen. Meer bepaald groeide het bbp op kwartaalbasis met 0,8%, tegen 3,6% een jaar eerder, terwijl het bbp op jaarbasis in het eerste kwartaal met 3,3% steeg, tegen 4,2% een jaar eerder**.

Ondanks de tragere groei zijn deze cijfers solide en in lijn met de prognoses van de centrale bank [1] en tonen ze aan dat de Australische economie veerkrachtig is, vooral als we rekening houden met de Covid-19 lockdowns in China, de grootste handelspartner van Australië.

Bovendien is de arbeidsmarkt sterk, met een werkloosheid die in april is gedaald tot 3,9%, het laagste niveau sinds 1974. De inflatie is daarentegen hoog: de CPI is in het eerste kwartaal** met 5,1% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar en de Reserve Bank of Australia verwacht dat de inflatie in de tweede helft van 2022 een piek van 6% zal bereiken [1].

Monetaire verkrapping door de RBA

De Reserve Bank of Australia (RBA) was een van de minst havikistische centrale banken, maar heeft dit jaar haar houding gewijzigd en in mei voor het eerst in meer dan tien jaar de rente** verhoogd.

De ambtenaren verhoogden de rente met 25 basispunten en kondigden verdere verstrakking aan door te zeggen dat het verlagen van de inflatie "een verdere verhoging van de rente in de komende periode zal vereisen ".[2]

De cijfers van vandaag over het bruto binnenlands product (bbp), samen met de sterke arbeidsmarkt en de hoge inflatie, ondersteunen volgens ons het vooruitzicht van de RBA op meer renteverhogingen. Het volgende monetaire-beleidsbesluit van de bank wordt volgende week verwacht, op dinsdag 7 juni.

Fed Havikish

De Amerikaanse Federal Reserve is ver gevorderd in de normalisering van het beleid, na al twee renteverhogingen te hebben doorgevoerd, maar leek een beetje behoudend, aangezien voorzitter Powell agressievere verhogingen met 75 basispunten had uitgesloten en na de laatste vergadering had gewezen op verhogingen met een half percentage die "op tafel zouden liggen tijdens de volgende twee vergaderingen ". [3]

Maandag ging gouverneur Waller nog een stap verder, toen hij zijn steun uitsprak voor dergelijke aanpassingen voor "meerdere vergaderingen " en voor rentetarieven "op een niveau boven neutraal " tegen het einde van dit jaar [4], terwijl voorzitter Powell zelf onlangs heeft geprobeerd om de havikachtigheid van de centrale bank en haar vastberadenheid om de inflatie te bestrijden opnieuw te bevestigen.

De inflatie is echter gematigd: de CPI is in april gedaald van 8,5% j-o-j tot 8,3% j-o-j en de kerninflatie is in dezelfde maand gedaald van 5,2% j-o-j tot 4,9% j-o-j. Samen met de bbp-krimp van 1,5% in het eerste kwartaal, zoals bleek uit de voorlopige gegevens van vorige week, kan een meer terughoudende opstelling voor de Fed zinvol zijn.

AUD/USD Analyse

Het pair heeft sinds midden mei een indrukwekkend herstel laten zien vanaf zijn laagste punt in twee jaar (0.6827) en sloot vorige week boven de 38.2% Fibonacci van zijn 2022 High/Low daling en de EMA200 (zwarte lijn). Dit geeft haar de mogelijkheid om door te stoten naar het 200Days EMA (0.7270), maar daar zal waarschijnlijk een nieuwe impuls voor nodig zijn en een doorbraak die de deur zou kunnen openen naar mid-0.7300s.

De opluchtingsrally pauzeert deze week echter en de AUD/USD krijgt het moeilijk, nu de Fed haar hawkishness herbevestigt en het sentiment verzuurde na de record voorlopige CPI van 8.1% voor de eurozone in mei, die gisteren de inflatievrees aanwakkerde.

De Aussie loopt het risico om terug te keren tot onder de EMA200, wat zou kunnen leiden tot verdere zwakte richting mid-0.7000s, maar denk niet dat een steilere daling, die 0.6990 zou kunnen testen, op dit moment gemakkelijk is.

De markten richten zich nu op een reeks Fed-sprekers voor meer inzicht in de denkwijze van de bank en op de Amerikaanse PMI's, terwijl de handelsbalans van Australië op donderdag wordt verwacht.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 01 jun 2022 https://www.rba.gov.au/publications/smp/2022/may/

2

Opgehaald 01 jun 2022 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-12.html

3

Opgehaald 01 jun 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

4

Opgehaald 06 feb 2024 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20220530a.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.