AUD/USD stijgt na stijging Australische CPI-inflatie

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

AUD/USD Analyse

Vandaag bleek dat de Headline CPI in het eerste kwartaal van 2022 met 5,1% is gestegen (jaar-op-jaar), tegen 3,5% eerder. Het verkorte gemiddelde, dat grote prijsstijgingen en -dalingen uitsluit, steeg tot 3,7% jaar-op-jaar, het hoogste niveau sinds maart 2009.

De Reserve Bank of Australia (RBA) ligt ver achter op haar belangrijkste tegenhangers wat de verkrapping van het monetaire beleid betreft, maar is recentelijk een meer havikse koers gaan varen. In februari heeft zij haar programma voor de aankoop van activa stopgezet, terwijl zij tijdens de laatste vergadering in maart de belofte van "geduld" heeft laten vallen.

De inflatiecijfers van vandaag ondersteunen een meer havikse houding en we zullen moeten afwachten wanneer de RBA klaar zal zijn om de rente te verhogen. De volgende monetaire beleidsbeslissing wordt volgende week verwacht, in de aanloop naar de Australische federale verkiezingen eind mei.

AUD/USD bewoog zich offensief na de data van vandaag en probeert een einde te maken aan haar vijfdaagse losing streak. Het heeft nu de EMA100 (0.7230) in het vizier, maar het zal waarschijnlijk een nieuwe impuls nodig hebben om deze te overschrijden en op te kijken naar de 200Days EMA (0.7330).

Ondanks de rally van vandaag heeft het pair een slechte maand achter de rug en zijn vijfde opeenvolgende verliesweek, met een onmiddellijk risico aan de neerwaartse zijde, zolang het onder de EMA100 blijft. Bovendien blijft het verschil in monetair beleid tussen de Fed en de RBA ongunstig, terwijl er veel risicofactoren zijn die op het sentiment kunnen drukken.

Er is dus nog steeds risico op nieuwe maandelijkse dieptepunten (0.7119), maar die van 2022 (0.7032) zijn in dit stadium ver weg.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}